Sign In

IPR:ää energia-, prosessi-, bio- ja kemikaaliteknologiolle

Ota yhteyttä, niin esittelemme mielellämme IP-salkkujemme sisältöä!

VTT luo IP:tä tutkimus- ja kehitysprojekteissa asiakkaiden hyödynnettäväksi. VTT tarjoaa patentteja ja patenttihakemuksia lisensoitavaksi.

Keksinnöt, patentit ja hakemukset tarjoavat kehitysalustan ja mahdollisuuden luoda uusia patentilla suojattuja tuotteita tai palveluita.

Ota yhteyttä IPR-tiimiimme tai asiantuntijoihimme eri alueilla; esittelemme mielellämme patenttisalkkuamme.

IP:tä asiantuntemuksella

VTT on kokenut kumppanisi IP:n luomisessa tutkimustuloksista. Työ alkaa asiakkaan omista ideoista, tai voimme suunnitella uutta IP:tä määritellylle alueelle freeedom-to-operate-analyysin perusteella. Voimme myös kehittää teknologiaa yhdessä asiakkaan kanssa lähtien olemassa olevasta VTT:n IP:stä.

Työkaluja, verkostoja ja kokemusta IPR:n luomisessa

IP-asioita hoitaa VTT:llä siihen erikoistunut tiimi, joka vastaa keksintöjen, patentoinnin ja lisensoinnin hallinnasta. Salkussamme on IP:tä mm. kemian ja biokemian prosesseihin ja tuotteisiin, konetekniikkaan ja sensoreihin, energiasovelluksiin sekä ruoka- ja rehuteknologioihin.

VTT toimii verkottuneesti IP-asiantuntijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. VTT tarjoaa lisäksi STN Anavist -palveluun perustuvia patenttimaisemia, jotka tulkitsemme yhdessä asiakkaiden kanssa.

Ota yhteyttä, niin esittelemme mielellämme IP-salkkujemme sisältöä!