Sign In

Käyttäjähyväksyntä ja käytettävyys

Autamme asiakkaitamme ohjaamaan ja käyttämään resurssejaan tehokkaammin

On kallista ja turhauttavaa kehittää tuotteita ja palveluita, joita kukaan ei halua tai vain harvat osaavat käyttää. Käyttäjien on koettava, että uusi tuote tai palvelu soveltuu heidän tarpeisiinsa, on hyödyllinen ja riittävän helppokäyttöinen. 

Käyttäjähyväksyntä- ja käytettävyystutkimuksella pyritään siihen, että kehitettävät tuotteet täyttävät nämä vaatimukset. Kun uusien tuotteiden ja palveluiden hyväksyntää on tutkittu jo kehitysprosessin varhaisessa vaiheessa, on todennäköisempää, että ne koetaan miellyttäviksi ja houkutteleviksi. 

Kehitä tuotteita ja palveluita, jotka houkuttelevat käyttäjiä

VTT voi auttaa asiakkaitaan ohjaamaan ja käyttämään resurssejaan tehokkaasti keräämällä tietoa käyttäjiltä tuotekehitysprosessin eri vaiheissa.

Rahaa säästyy, kun voidaan varmistaa, ettei aikaa ja vaivaa kulu käyttäjien kannalta vääränlaisten asioiden tekemiseen ja kehittämiseen. Kun käyttäjät otetaan mukaan suunnitteluprosessiin, pääsee yritys samalla lähemmäksi käyttäjäkuntaansa ja saa luotua läheisemmän suhteen heidän kanssaan.

VTT:llä on laaja valikoima työkaluja ja menetelmiä, joita voidaan käyttää tuotekehitysprosessin kaikissa vaiheissa ideoinnista loppuarviointiin. 

Käytämme käyttäjäkeskeisiä tutkimusmenetelmiä, jotka auttavat meitä ottamaan käyttäjien tarpeet ja tunteet huomioon. Menetelmiimme kuuluvat muun muassa ryhmäkeskustelut, haastattelut, verkkotyökalut ja havainnointimenetelmät yhdistettynä instrumentaalisiin mittauksiin tarpeen niin vaatiessa. 

Käytössämme on useita laboratorio- ja tutkimustiloja, joita voidaan käyttää erilaisissa käyttäjä- ja käytettävyystutkimuksissa. Yhteiskehittämisen työkaluihimme kuuluvat avoin innovaatiotila Owela, tuotekonseptien arviointiin tarkoitettu IHME-tila, HTI-suunnittelutila, käytettävyyslaboratorio, neurosensing-laboratorio sekä aistilaboratorio.

Tutkimuksemme ei ole sidoksissa tiettyyn toimialaan – käyttäjiä kannattaa kuunnella kaikenlaisten tuotteiden ja palveluiden kehitysprosessien aikana.