Sign In

Pakkauksien ja uusien materiaalien tuoteturvallisuus

Varmista uusien tuotteidesi turvallisuus, käänny VTT:n puoleen!

​​​​

Jos etsit kustannustehokasta tapaa varmistaa uusien tuotteidesi turvallisuus, käänny VTT:n puoleen. Tuoteturvallisuuden tarkastelu varmistaa uusien materiaalien ja teknologioiden turvallisuuden jo tuotekehityksen aikana. Tänä päivänä suuntana on biopohjaiset, uusiutuvat ja kierrätettävät raaka-aineet. Uusia ratkaisuja tarvitaankin esim. pakkauksiin ja kertakäyttötuotteisiin. Olemme tottuneet ottamaan tuoteturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden huomioon jo tuotekehitysvaiheessa. 

”Turvallinen ja vaatimustenmukainen tuote” lähestymistapa tukee elintarvikepakkausten kehitystyötä

Tärkein sovellusalue on elintarvikekontaktimateriaalit mutta myös muut pakkaukset, kuten lääkepakkaukset. Olemme käyttäneet ”Turvallinen ja vaatimustenmukainen tuote” -lähestymistapaa biopohjaisten estokerrosten ja muovattavien pakkausratkaisujen kehityksessä sekä elintarvikkeiden laatua ja suojakaasupakkausten tiiviyttä mittaavien sensoreiden suunnittelussa. Se sopii myös nanoteknologiaan perustuvien tuotteiden sekä mm. painettuun elektroniikkaan perustuvien pakkausratkaisujen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Tarkastelua on hyödynnetty julkisissa ja luottamuksellisissa tuotekehitysprojekteissa, esim. ”Tulevaisuuden turvalliset elintarvikepakkaukset”, joka sai rahoitusta myös Euroopan unionin aluekehitysrahastolta.

MOSH- ja MOAH-analytiikkaa kehitetään VTT:llä

VTT tarjoaa tuotekehitykseen tietoa tuoteturvallisuusvaatimuksista sekä alustavia vaatimustenmukaisuustestejä, joiden tuloksia hyödynnetään tuotekehitysprosessin ohjaamisessa. Tulosten perusteella reseptiin tai prosessiin voidaan tehdä muutoksia, esim. vaihtaa haitallinen aine, muuttaa annostusta jne. Tarvittaessa VTT kehittää analyysimenetelmiä tukemaan tuoteturvallisuutta, esim. tällä hetkellä olemme kehittämässä analyysimenetelmää tyydyttyneille (MOSH) ja aromaattisille (MOAH) mineraaliöljy-yhdisteille. VTT:llä on läheiset yhteydet eri järjestöihin ja muihin palveluntuottajiin. Asiakaskuntamme koostuu kemikaalitoimittajista, paperi- ja kartonkiteollisuudesta ja jalostajista.