Sign In

Riskitietoinen päätöksenteko

Turvallisuus ja luotettavuus on kilpailuetu!

​​​

Liiketoimintaympäristön nopeat muutokset, järjestelmien monimutkaistuminen ja riippuvuudet toisistaan aiheuttavat epävarmuutta tuotantojärjestelmien, tuotteiden tai palvelujen elinkaaren eri vaiheissa. Riskienhallinta antaa keinon ottaa haasteet haltuun.

Kansainvälisillä markkinoilla turvallisuus ja luotettavuus ovat kilpailuetu. Turvalliset ja käyttövarmuudeltaan optimoidut prosessit, järjestelmät ja tuotteet varmistavat liiketoiminnan jatkuvuuden, alentavat järjestelmien elinkaarikustannuksia ja lisäävät asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Turvaa tulevaisuutesi paremmalla riskien hallinnalla. Ota yhteyttä, niin autamme sinut eteenpäin!

Riskitietoista päätöksentekoa

Liitämme riskienhallinnan menettelytavat yritysten innovaatioprosessin ja tuotteiden ja palveluiden elinkaaren eri vaiheiden päätöksentekoon. Näin luomme edellytykset yrityksen toiminnan häiriöttömyydelle, jatkuvuudelle ja riskitietoiselle päätöksenteolle sekä proaktiiviselle mahdollisuuksien hyödyntämiselle.

Meillä on usean vuosikymmenen kokemus riskien, luotettavuuden ja turvallisuuden analyysimenetelmien kehittämisestä ja soveltamisesta asiakkaidemme tarpeisiin sekä menetelmien onnistuneesta integroinnista osaksi asiakkaan toimintajärjestelmää. Erityisosaamiseemme kuuluu mm. turvallisuusriskien hallinta ja johtaminen (safety & security), teknisten järjestelmien käyttövarmuuden hallinta ja päätöksenteon tukeminen.

Kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Tavoitteemme on pienentää ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen kohdistuvia riskejä sekä tuottaa tietoa riskien parempaan hallintaan. Sovelluskohteitamme ja osaamistamme ovat mm:

 • riski- ja käyttövarmuusanalyysimenetelmien soveltaminen ja kehitys
 • turvallisuuden (safety & security) hallinta ja johtaminen
 • riskienhallinnan elinkaarisuunnittelu
 • järjestelmäturvallisuus ja luotettavuuden johtaminen (RAMS-prosessi) 
 • prosessi- ja kemikaaliturvallisuus 
 • teollisten ja logististen järjestelmien riskien hallinta 
 • haavoittuvuuden ja jatkuvuuden hallinta, ml. äärimmäiset sääilmiöt 
 • tietoturva
 • onnettomuuksien mallintaminen ja simulointi
 • palo- ja evakuointisimuloinnit (FDS and FDS+Evac)
 • liiketoiminnan ja liiketoimintaverkostojen riskien hallinta

Olemme tehneet riskienhallintaan liittyviä projekteja ja tutkimusta monien eri teollisuusalojen kanssa, kuten metsä-, energia-, kemian-, kaivos-, metalli- ja konepajateollisuuden sekä kuljetus- ja logistiikkateollisuuden kanssa. Yritysten lisäksi teemme yhteistyötä kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa.