Sign In

Strategiset teknologiatiekartat

Prosesseja ja työkaluja vastaamaan kasvavien teknologioiden ja markkinoiden haasteisiin

Roadmapping tarkoittaa ennakoivaa lähestymistapaa, joka tukee valittua toimintalinjaa, päätöksentekoa ja innovaatioita:

Tarjoamme keinot, joilla päätöksenteon voi perustaa oleelliseen tietoon ja systemaattisiin prosesseihin. Avarramme päätöksenteon horisonttia, aktivoimme pitkän tähtäimen näkökulmia ja tunnistamme kasvupotentiaalia omaavat uudet teknologiat ja markkinat.

Teknologian ja markkinoiden muutosten hallinta on keskeinen strateginen haaste kaikille organisaatioille. Teknologinen muutos on prosessi, jonka pituus vaihtelee ja joka voi toteutua monissa muodoissa. Markkinoiden muutosten taustalla taas voi vaikuttaa useita tekijöitä kuten kuluttajien toiminta, teknologian työntövoima ja sääntelyn jarruttava vaikutus. Teknologian ja markkinoiden muutokset nivoutuvat usein yhteen: teknologiset edistysaskeleet edellyttävät muutoksia sääntelyssä ja kuluttajien käyttäytymisessä. Nämä muutokset voivat vaikuttaa satunnaisilta ja vaikeasti hallittavilta, mutta oikea työkalupakki helpottaa niiden hallintaa huomattavasti. 

VTT tarjoaa useita prosesseja ja työkaluja, jotka on suunniteltu vastaamaan kasvavien teknologioiden ja markkinoiden haasteisiin.

South Australian Cellulosic Fibre - Arvoketjun teknologinen roadmap-suunnitelma

Tavoite: selvittää voidaanko järjestelmäuudistuksilla vastata Australian vihreän kolmion alueen keskeiseen haasteeseen: “Ei niinkään alhainen teknologian taso, vaan paikallisen teollisuuden viestinnän ja yhteistyön puute.”

Tulokset: yhteinen näkemys siitä, että Etelä-Australian metsäteollisuus tarvitsee suuremman lisäarvon tuotantoa. 

Vaikutus: tietoisuuden kasvu alueellisten toimijoiden keskuudessa ja merkittävä mediajulkisuus:

  • Alueelliset toimijat ymmärsivät, että metsäteollisuuden historiallista kehityskaarta voi ja tulee muuttaa.
  • Etelä-Australian aluehallinto perusti rahaston teollisuuden uudistamista varten.

 

Ota yhteyttä