Sign In

Pinnan funktionalisointi ja kemikaaliannostelu vaahtopäällystyksellä

Vahvuutemme on pilot-mittakaavan tutkimusympäristö ja laaja tietämys paperivalmistuksesta

​VTT on osoittanut vaahtopäällystysteknologian käyttökelpoisuuden eri sovelluksissa. Sen avulla mm. saadaan kartongille ohut barrier-päällyste, tai sitä voidaan käyttää formeriosalla märänpään kemikaalien annostelussa ja tehostaa samanaikaisesti vedenpoistoa.

Vaahtoteknologia soveltuu pienten kemikaalimäärien (0,1:stä muutamaan grammaan) ja uudentyyppisten materiaalien, kuten nanoselluloosan, applikointiin prosessin eri vaiheissa. Märänpään kemikaaliannosteluun verrattuna etuna on kontrolloidumpi ja tehokkaampi annostelutapa, sprayteknologiaan verrattuna korkeammat käyttösakeudet.

Joustava tutkimus ja laitteet märän ja kuivan rainan käsittelyyn – myös tehdaskoeajot

VTT:llä on usean vuoden kokemus vaahtoteknologian eri sovellusmahdollisuuksista, pilot-mittakaavan tutkimusympäristöt ja laaja tietämys paperivalmistuksesta.

Pilot-mittakaavassa olemme osoittaneet vaahtopäällystyksen potentiaalin kuivan paperin funktionalisoinnissa. Laitteemme ja tutkimusympäristömme mahdollistavat vaahtoteknologian monipuolisen hyödyntämisen. Tutkimuksemme joustavuus sekä vaahtopäällystyslaitteistomme mahdollistavat koeajot myös asiakkaan tehtaalla.

Kuivan rainan pintakäsittelyssä tavoitteemme on pinnan funktionalisointi alhaisilla päällystemäärillä ja barrier-päällysteet.

Märän rainan käsittelyssä tavoitteemme on funktionalisoida rainaa paperi- tai kartonkikoneella ja osoittaa vaahtoapplikoinnin tehokkuus märänpäänkemikaalien annostelussa. Kehitämme teknologiaa, jotta siitä saadaan täysi hyöty sekä kemikaalien toimivuuden että vedenpoiston tehostumisen suhteen. 

Vaahtoteknologialla laaja sovellutuskenttä

Kuivalle paperirainalle teknologiaa kehitettiin julkisrahoitteisessa SilSurf-projektissa ja EU-projektissa nimeltä SUNPAP. Teknologiaa on VTT:llä kehitetty edelleen barrier-päällysteisiin ja märän rainan sekä lietteen käsittelyyn.

Vaahtopäällystyslaitteemme ja paperin valmistuksen tutkimusympäristö (SUORA) sekä päällystyslinjamme (SutCo) mahdollistavat joustavat tutkimusmahdollisuudet eri sovelluksiin.

Pääasialliset partnerimme ovat sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuuden suuret ja keskisuuret yritykset sekä nonwoven-yritykset.

Vaahtoavusteinen vedenpoistomenetelmä on sovellettavissa myös bio- ja kaivosteollisuuden lietteille.