Sign In

Uusia ominaisuuksia kuiturainoihin

Kehitetään yhdessä tulevaisuuden kuitutuotteet jo tänään!

Kuiturainojen, kuten paperin ja kartongin, ominaisuuksien laajentaminen mahdollistuu uusien teknologioiden avulla. Rainan lujuutta, läpäisyominaisuuksia tai muovautuvuutta voidaan saada ennennäkemättömälle tasolle.

Paperimarkkinoiden kiristyvä kilpailu vaatii jatkuvaa tuotekehitystä tai kokonaan uudenlaisen tuoterepertuaarin kehittämistä. Yhdistämällä esimerkiksi vaahtorainausteknologian ja nanoselluloosan tai valmistamalla nanosellusta filmiä voidaan liiketoimintamahdollisuuksia kasvattaa laajemmalle arvoketjussa. 

Vaahtoteknologian uudet tuotesovellukset

Vaahtorainausteknologian kaksi tärkeintä ominaisuutta on mahdollisuus valmistaa erittäin tasaisia ja/tai erittäin huokoisia rakenteita. Ominaisuus, jota ei vielä ole täysin hyödynnetty, on mahdollisuus sekoittaa tiheydeltään tai dimensioiltaan hyvin erilaisia materiaaleja keskenään. Esimerkiksi pitkien synteettisten kuitujen, metallipartikkeleiden tai kevyiden polymeeripallojen sekoittaminen tasaisesti puukuitujen sekaan mahdollistuu. Tämä mahdollistaa kokonaan uudentyyppisten tuotteiden valmistuksen.

Esimerkki uudentyyppisestä tuotteesta on muovia korvaava, kuitupohjainen ja biohajoava maanpeitemateriaali, jota ei tarvitse kerätä pois pellolta satokauden lopuksi. 

Uusien materiaaliyhdistelmien pilotointi

Uusia materiaaliyhdistelmiä voidaan kehittää eri mittakaavoissa laboratoriomittakaavasta aina jatkuvatoimiseen pilotointiin. Riippuen valmistusteknologiasta ja materiaaliyhdistelmästä pilotointi voidaan tehdä joko Espoossa SUTCO-linjalla tai Jyväskylässä SUORA-ympäristössä.