Sign In

Erityisolosuhteiden vaatetus

Luota meidän erityisympäristö- ja materiaaliosaamiseemme

​Siinä missä arkivaatetuksen merkitys ihmiselle on esteettinen ja lämpimänä pitäminen, tarvitaan monissa erityisolosuhteissa vaatteita, joiden on täytettävä monia muita vaatimuksia.

VTT:llä on kokemusta monenlaisista työ- ja suojavaateratkaisuista, joita käytetään työntekijän suojaamiseen ympäristöltä tai herkkien tuotteiden ja ympäristön suojaamiseen työntekijän aiheuttamilta riskeiltä.

Työntekijöiden turvallisuus, ehjät tuotteet ja keskeytymätön tuotanto ovat etuja, jotka voidaan saavuttaa käyttämällä asianmukaisia työ- ja suojavaatteita.

Toiminnalliset materiaalit ja ratkaisut työ- ja suojavaatteisiin

VTT:llä on tutkimusaktiviteetteja esimerkiksi staattiselta sähköltä suojaamisessa (ESD) käytettäviin vaatteisiin, sairaala- ja puhdastilatekstiileihin (ESD-ominaisuudet ja pölyämättömyys) ja kylmän ilmanalan suojavaatteisiin liittyen. Muita teknisiin tekstiileihin liittyviä tutkimusaiheita ovat mm. suodatinmateriaalit ja suodatustehomittaukset, palosuoja-ainemateriaalit, barrier-materiaalit sekä painomenetelmien käyttö tekstiilimateriaalien funktionalisoinnissa.

Tutkimusmahdollisuuksia ja sovellusalueita

Tutkimusympäristöt, jotka tukevat toiminnallisten työ- ja suojavaatteiden kehitystä, ovat mm. Body-box-hiukkaspäästömittaussysteemi, staattiseen sähköön liittyvien ominaisuuksien mittaukset sekä earosoli- ja suodatusmittaukset.

Työ- ja suojavaatteita käytetään vaativissa työympäristöissä, kuten sairaaloissa, elintarvike-,elektroniikka-, energia-, ICT- ja rakennusteollisuudessa sekä turvallisuusalan töissä. Samoja materiaaleja ja ratkaisuja pystytään
hyödyntämään myös urheiluvaatetuksessa.

Tietyissä työympäristöissä (ESD-alue, puhdastilat ja sairaalat) työvaatetus on vain osa ratkaisua riippumatta siitä suojataanko ympäristöä työntekjiän aiheuttamilta ja työntekikää ympärsitön aiheuttamilta riskeiltä. VTT tarjoaa suojavaatetuksen lisäksi osaamista myös suojauskokonaisuuden hallintaan.