Sign In

Kuitujen laatuluokan jalostus

Ydinosaamista kuitujen käsittelyssä, sellutekniikassa, karakterisoinnissa ja analytiikassa

VTT on yhdistänyt osaamisensa kemiallisen massan valmistuksessa ja massan mekaanisessa ja entsymaattisessa muokkauksessa. Voimme valmistaa kuituja, joilla on hyvä puhtaus ja halutunlainen polymeeriketjun pituus. Lähtöraaka-aineena voidaan hyödyntää paperimassaa tai jopa kierrätys- ja jätemateriaalia. 

Tiukentunut ympäristölainsäädäntö pakottaa teollisuuden etsimään ympäristöä säästäviä keinoja valmistaa liukosellua tai muita erikoisselluja kierrätys- ja jätemateriaaleista. 

Ottakaa meihin yhteyttä kuullaksenne lisää kokemuksistamme kuitujen laatuluokan jalostuksesta.

Viimeaikaiset referenssit:

  • Faterin toimeksiannossa teimme muutoin kaatopaikalle joutuvasta hygieniajätemateriaalista selluloosapohjaisiin tuotteisiin soveltuvaa raaka-ainetta. 
  • Stora Enson toimeksiannossa paransimme kierrätyskuidun laatua käytettäväksi kemiallisen massan valmistuksessa.

Osaamisemme ja viimeaikaisen tutkimuksen fokus

VTT hyödyntää ydinosaamistaan kuitujen käsittelyssä, sellutekniikassa, karakterisoinnissa ja analytiikassa. Näin saamme aikaan kuituja, joita voidaan käyttää huippukuitutuotteissa. 

VTT on tutkinut liukosellun valmistamista hienopaperi- ja kartonkikierrätyskuidusta. Mekaanisilla, kemiallisilla ja entsymaattisilla käsittelyillä poistettiin kierrätyskuidusta epäorgaaniset (metallit ja tuhka) ja orgaaniset (ligniini ja hemiselluloosat) epäpuhtaudet sekä säädettiin massan DP ja reaktiivisuus vaaditulle tasolle. 

Tällä hetkellä muiden kierrätysmateriaalien, kuten tekstiilien, puhdistus on tutkimuksen aiheena.

Tutkimusympäristöt, yhteistyökumppanit ja tulosten hyödynnettävyys

VTT:llä on massanvalmistuksen asiantuntijoiden lisäksi monikäyttöinen laboratoriolaitekanta, jolla voidaan tehdä käsittelyjä monenlaisille raaka-aineille aina perinteisestä sellusta jopa kierrätys- ja jätemateriaaleihin. Liukosellujen testaukseen VTT:llä on regenerointi- ja märkäkehruuympäristöt. 

Parhaillaan VTT on mukana Tekesin projektissa “Design Driven Value Chain in the World of Cellulose” – DWoC. Yhteistyötä teemme Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. DWoC1.pdf

Asiakastoimeksiantoja meillä on ollut sekä metsäteollisuusyritysten että hygieniatuotteita valmistavien yritysten kanssa. 

Selluloosapohjaisten kuitujen laadun parantamiseen tähtääviä käsittelyjä voidaan hyödyntää valmistettaessa räätälöityjä kuitutuotteita, biomassan esikäsittelyssä ennen kemiallista tai entsymaattista käsittelyä ja kun tavoitteena on tehostaa prosessia ottamalla talteen kuidut selluloosapohjaisesta jätemateriaalista.