Sign In

Kuitumassan valmistus ioninestekäsittelyllä

VTT:llä on pitkä kokemus kuitujen muokkaamisesta ja sellunkeitosta

​VTT yhdisti korkeatasoisen osaamisensa kuitujen muokkauksessa, sellunkeitossa, entsyymeissä, ioninesteteknologiassa, analytiikassa sekä monimuotoisen laboratorioympäristönsä. Tuloksena ovat:

  1. Kasvibiomassan pilottimittakaavan ioninestekäsittelyt
  2. Integroidut hiilihydraattien ionineste- ja entsyymikäsittelyt ja
  3. Ioninestekäsiteltyjen biomateriaalien edistykselliset analytiikkamenetelmät. 

Ioninesteet voivat liuottaa biomassaa tai sen yksittäisiä komponentteja. Ioninesteteknologia on lupaava usean eri haasteen lähestymisessä: raaka-ainepohjan laajentamisessa, uusissa massan valmistuksen ja massan jalostamisen menetelmissä ja selluloosan regeneroinnissa.

Ottakaa meihin yhteyttä kuullaksenne lisää osaamisestamme biomassan ioninestemuokkauksessa.

Metsä Fibren toimeksiannossa uutimme ionisilla liuottimilla hemiselluloosia paperimassasta semi-pilot-mitassa. VTT keksi ratkaisun ja sopivat laitteet massan ja korkeaviskoottisten ioninesteiden käsittelyproseduuriin. Saadulla massalla oli samat ominaisuudet kuin pienessä mitassa laboratoriossa tehdyllä massalla. 

Ioninesteet biomassan jalostamisessa – laboratoriosta pilottiin

VTT:llä on pitkä kokemus kuitujen muokkaamisesta ja sellunkeitosta. Tämä osaaminen antaa meille työkalut yhdistää olemassa olevia teollisuuden prosessivaiheita ja laajan analytiikkamenetelmien kirjon ioninesteissä tehtävään massan valmistukseen ja kuitujen muokkaamiseen uusiin sovelluksiin. VTT:llä on erikoisosaamista entsyymi- ja ioninestekäsittelyiden yhdistämisestä selluloosamateriaalien muokkauksessa, esim. entsyymihydrolyysissä. Tällä hetkellä syväeutektiset liuottimet (DESit) ovat mielenkiintomme kohteina biomassan fraktioinnissa, liuottamisessa ja muokkauksessa.

VTT:llä on laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot kuitujen ioninestemuokkaukseen liittyen

VTT:llä on sekä asiaintuntijoita kuitu- ja massan valmistuksen teknologioissa että laajat laboratorio- ja pilotointilaitteet eri käsittelyiden toteuttamiseen uusilla liuottimilla. VTT on tehnyt yhteistyötä useiden ulkomaisten ryhmien kanssa lignoselluloosan ja kuitujen muokkaamisessa ioninesteissä. Osallistuminen Bioekonomiaklusterin (FiBiC) tutkimusohjelmiin on yhdistänyt VTT:n tutkimuksen suomalaisten tutkimusryhmien työn kanssa ja luonut mahdollisuuden tehdä hyvin verkottunutta työtä biomassan ioninestemuokkauksissa. VTT:n ioninesteosaaminen on kiinnostanut suomalaisia metsäteollisuuden yrityksiä, kansainvälisiä biomateriaalitoimijoita sekä yhteisrahoitteisina tutkimusprojekteina Metsäklusterin tutkimusohjelmissa että suorina asiakastoimeksiantoina VTT:lle.

VTT:n ioninesteosaamista voidaan käyttää uusissa kuitujen muokkausmenetelmissä, biomassan fraktioinnissa, entsyymireaktioissa ja biomassan esikäsittelyssä ennen entsymaattista totaalihydrolyysiä biopolttoaineiden ja - kemikaalien tuotannossa.