Sign In

Nanoselluloosan valmistus

VTT tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset ratkaisut nanoselluloosan valmistukseen

​VTT tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset ratkaisut nanoselluloosan valmistukseen. Käytössä olevilla huipputason laitteilla voidaan valmistaa halutun kokoluokan materiaaleja erilaisia mekaanisia, entsymaattisia tai kemiallisia esikäsittelyjä hyödyntäen. VTT:n huipputasoinen ja monialainen kokemus biomateriaalien jalostuksesta mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden kehityksen asiakkaille.

Kysy lisää VTT:n tarjoamista nanosellulaaduista ja niiden sovellustestauksesta.

Yhteistyössä Aalto-yliopiston ja UPM:n kanssa VTT on kehittänyt maailmanluokan osaamiskeskittymän, jossa on kehitetty uudenlaisia nanosellun valmistustapoja ja siihen perustuvia tuotteita. Yhteistyö on tuottanut lukuisia julkaisuja, patentteja ja patenttihakemuksia.

Ainutlaatuisia ja korkealuokkaisia nanoselluloosalaatuja

VTT:llä voidaan valmistaa huipputason tutkimusympäristössä nanoselluja erilaisia raaka-aineita käyttäen muutamista kymmenistä grammoista ylöspäin. VTT:n ainutlaatuinen ja korkealuokkainen valikoima voidaan valita asiakkaan tarpeisiin sovelluskohtaisesti, ja myös sovellustestausta voidaan tehdä tarpeen mukaan. Kokonaisvaltainen palvelu nopeuttaa tuotekehitystä ja kaupallistamispyrkimyksiä. Viimeaikaisissa hankkeissa VTT:llä on kehitetty muun muassa korkeassa sakeudessa tapahtuvaa nanosellun valmistusta, vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttöä sekä tuotantotehokkuutta. VTT tarjoaa myös teknis-taloudellisia tarkasteluja ja esiselvityksiä tuotannon skaalaukseen liittyen.

Korkealuokkaista jauhatus- ja karakterisointipalvelua

 VTT:llä voidaan toteuttaa kattavasti erilaisia nanosellun valmistukseen liittyviä projekteja. Laitteilla on mahdollista tehdä jauhatuksia kuivassa ja märässä tilassa sekä erityispuhtaissa olosuhteissa. Esikäsittelyitä varten valikoimissa ovat myös erilaiset leikkurit, jauhimet, murskaimet, dispergaattorit ja sekoittimet. VTT on tuottanut nanosellua useille eri teollisuuden aloille, kuten metsäteollisuuden, pakkaus-, ruoka-, kemian- ja lääketeollisuuden asiakkaille. Oman kontaktiverkoston kautta VTT pystyy hankkimaan myös muita vaihtoehtoisia materiaaleja esimerkiksi vertaileviin tutkimuksiin. Tuotannon lisäksi VTT:llä on tarjota kattava valikoima ainutlaatuisia ja vakiintuneita nanosellun karakterisointimenetelmiä.

Nanosellulla on lukuisia käyttökohteita, joista merkittävimpiä ovat paperi- ja kartonkituotteet, filmit, membraanit, komposiitit, maalit ja huokoiset materiaalit. Se voi toimia teollisuuden apuaineena esimerkiksi reologian säätäjänä.