Sign In

Rikitön massanvalmistus

​VTT kehittää ja optimoi rikittömiä biojalostamoprosesseja

​VTT kehittää ja optimoi rikittömiä biojalostamoprosesseja. Tavoitteena on kokonaisvaltainen raaka-aineen hyödyntäminen ja fraktioiminen komponenteiksi, joita voidaan käyttää uusien tuotteiden raaka-aineina. 

Tulevaisuudessa rikittömät biojalostamot ovat yksi biotalouden läpimurron edellytyksistä.

Jos haluat sellukuidun lisäksi valmistaa rikitöntä ligniiniä ja saada hemiselluloosan puhtaana jakeena talteen sen sijaan, että hyödyntäisit ne pelkkänä energiana, ole yhteydessä VTT:hen.

Viimeaikaiset referenssit:

  • Koivun rikitön keitto joko modifioidulla soodakeitolla tai sooda-AQ-prosessilla tuotti rikitöntä ligniinia tai vaihtoehtoisesti lisäsi energiantuotantoa verrattuna sulfaattiprosessiin ilman, että massan paperitekniset ominaisuudet heikkenivät.

Osaamisemme ja viimeaikaisen tutkimuksen focus

VTT hyödyntää ydinosaamisiaan liittyen massan valmistukseen, kemialliseen karakterisointiin ja prosessikonseptin evaluointeihin kehittäessään ja testatessaan uusia rikittömiä biojalostamoprosesseja.

Viimeaikoina tutkimuksemme on keskittynyt LGF-prosessin optimointiin ja selluloosa-, hemiselluloosa- ja ligniinifraktioiden aplikaatiotestauksiin.

Tutkimusympäristöt ja yhteistyökumppanit

VTT:n tärkeimmät resurssit tässä aihepiirissä ovat ainutlaatuiset biomassan prosessointiin soveltuvat tutkimuslaitteet ja kehitetty kemian analytiikka biomateriaalien ja fraktioiden karakterisoinnissa. 

Metsäteollisuus, maatalous, elintarvike- ja kemianteollisuus ovat potentiaalisempia asiakassektoreita ja yhteistyökumppaneita.