Sign In

Rikkipitoiset massanvalmistusprosessit

VTT:ltä löytyy oikeat työkalut – ota yhteyttä!

​VTT kehittää sulfaatti- ja sulfiittipohjaisia massanvalmistusprosesseja paperi- ja liukosellujen valmistukseen raaka-aineseulontojen, prosessimodifikaatiosimulointien, yksikköoperaatioiden optimointien ja teknistaloudellisten tarkastelujen avulla.

Tiukentuva lainsäädäntö ja kannattavuus ohjaavat teollisuutta kohti ympäristöä säästäviä ja raaka-aine- ja energiatehokkaampia prosesseja.

Viimeaikaiset referenssit:

  • Eukalyptuskloonien valinta sulfaattiprosessiin (Botnia, UPM),
  • korkeasaantoisen armeerausmassan valmistusprosessin kehittäminen (Metsä Fibre, FIBIC), 
  • valkaisusekvenssien esiselvitykset uutta tehdasta tai sekvenssivaihtoa suunniteltaessa (Botnia, Metsä Fibre), 
  • entsyymiavusteisen valkaisun prosessikehitys tehdasdatan perusteella (Fibria), 
  • laatuindeksin kehittäminen (Botnia FOX index) perustuen keiton ja valkaisun teoriaan sekä tilastomatematiikkaan (Metsä Fibre voitti laatupalkinnon 2012).

Osaamisemme ja viimeaikaisen tutkimuksen fokus

VTT hyödyntää ydinosaamistaan, eli raaka-ainetuntemusta, kemiallisen massan valmistuksen ja valkaisun osaamistaan sekä kemiallista karakterisointia ja analysointia kehittäessään massanvalmistusprosessejaan ja selluja.
VTT voi myös tarjota prosessien teknistaloudellisia ja elinkaaritarkasteluja sekä massojen käyttö- ja ajettavuustestauksia. 

Raaka-ainetehokkaat massanvalmistusprosessit ovat viimeaikaisemman tutkimuksemme tärkein aihealue, koska Pohjoismaissa yli 60 % sellunvalmistuksen valmistuskustannuksista tulee puuraaka-aineen kustannuksista.

Tutkimusympäristöt ja yhteistyökumppanit

Selluasiantuntijoiden lisäksi VTT:llä on ainutlaatuiset semi-pilot-mittakaavan laboratoriolaitteistot keitto- ja valkaisututkimuksen tekoon erillisille raaka-aineille. Liukosellujen testaukseen VTT:llä on regenerointi- ja märkäkehruuympäristöt

Yhteistyökumppanit:

  • Labtium – paperisellujen fysikaalinen testaus ja kemiallinen karakterisointi.
  • Aalto University – liuotus ja kehruu käyttäen uusia ionisiin liuottimiin perustuvia regenerointitekniikoita

 

Massanvalmistusasioissa VTT:llä on eniten annettavaa metsäteollisuudelle.