Sign In

Kemialliset kuitumuokkaukset

Korkeatasoinen ja laaja osaamispohja sekä kemiassa että biomassojen prosessoinneissa

Haetko sovelluksellesi korkeatasoisia kuituja? Meillä on pitkä historia ja laaja osaaminen kemiallisesti muokattujen kuitujen tuottamisesta lukuisiin sovelluksiin.

Prosessien suunnittelussa huomioimme aina sekä tekniset että taloudelliset näkökohdat, jotta pystymme kokonaisuudessaan vastaamaan teollisiin tarpeisiin. Ympäristö ja kestävä kehitys ovat meille tärkeitä, ja olemme kehittäneet laaja-alaisesti prosesseja, jotka hyödyntävät uusiutuvia luonnonvaroja.  

Teknisesti ja taloudellisesti toimivat ratkaisut

VTT:llä on korkeatasoinen ja laaja osaamispohja sekä kemiassa että biomassojen prosessoinneissa. Tämä takaa sen, että osaamme suunnitella kemialliset muokkausprosessit kokonaisvaltaisesti myös mekaanisen prosessoinnin näkökulmasta siten, että lopputuotevaatimukset voidaan täyttää kaikilta osin. Erityisosaamisemme kattaa laajasti monenlaiset kemialliset kuitumuokkaukset, kuten esteröinnit, eetteröinnit, hapetukset, oksastukset sekä funktionaalisten polymeerien kuitupinta-adsorptiot. Meillä on vahva kokemus vesipohjaisista ja/tai korkeasakeuteen perustuvista kuitumuokkauksista, ja näemme, että kyseisillä prosessointimenetelmillä pystymme osittain tai kokonaan hylkäämään haitalliset orgaaniset liuottimet. 

Laboratoriosta teolliseen tuotantoon

VTT pystyy tarjoamaan tarpeelliset laboratorio- ja pilot-mittakaavan laitteistot materiaalien prosessointeihin, ja lisäksi tuotteiden karakterisointeihin tarvittavat analyysilaitteistot ja palvelut. Olemme tehneet yhteistyötä monella eri liiketoiminta-alueella, kuten metsä-, kemian- ja rakennusteollisuus, toimivien kotimaisten ja ulkomaalaisten yritysten kanssa. Joitakin konkreettisia esimerkkejä ovat kuitumuokkaukset paperisovelluksiin, kuitujen kompatibilisoinnit komposiitteihin sekä spesifiset korkean jalostusarvon funktionalisoinnit kemiallisiin prosesseihin. Olemme myös osallistuneet aktiivisesti kansallisiin ja kansainvälisiin julkisrahoitteisiin hankkeisiin. Esimerkkeinä voidaan mainita FuBio-projektit (FIBIC) sekä Ecoplast ja Ecoshell (EU-projekteja).