Sign In

Kuitujen muokkaus entsyymeillä

​Hyödynnä entsyymejä tuotteissasi!

VTT:n laaja osaaminen luonnonkuituihin vaikuttavista entsyymeistä ja niiden sovelluksista on käytettävissänne, kun tavoitteena on parantaa kuitujen prosessoitavuutta tai laatua muokkauksen avulla tai löytää kuiduille kokonaan uusia käyttökohteita. Meillä on tarjota kuitumuokkaukseen sekä itse kehitettyjä entsyymejä että laaja valikoima puolikaupallisia ja kaupallisia entsyymivalmisteita. Yhdistettynä monipuoliseen analyyttiseen osaamiseen ja koelaitteistoihin tarjoamme teille toimivat olosuhteet uusien tuotteidenne tai prosessikonseptienne kehittämiseen yhdessä kanssamme.

VTT:n avulla kehitimme uuden menetelmän kuitujen fibrilloimiseksi. VTT:n laaja taustatieto selluloosaa muokkaavista entsyymeistä mahdollisti löytämään tarkoitukseemme parhaiten sopivan entsyymin. Lisäksi VTT kehitti kaksi tehokasta entsymaattista menetelmää tukemaan tuotteitamme. Toinen koskee hapetetun selluloosan kvantitatiivista analysointia paperista ja toinen soluviljelyssä käytettävän Growdex Biofibrillin™ muokkausta. Kaikki nämä entsyymisovellukset vahvistavat tuotevalikoimaamme ja ovat patentoituja. (Kari Luukko, Senior manager, UPM.)

Laaja osaamisemme entsyymisovelluksista käytettävissä

Meillä on lignoselluloosaan ja luonnonkuituihin vaikuttavien entsyymien syvällistä osaamista. Seulomme jatkuvasti uusia entsyymejä ja etsimme niille uudenlaisia käyttökohteita. Me voimme neuvoa Teitä entsyymien mahdollisissa käyttötavoissa ja etsiä taloudelliset tavat hyödyntää niitä prosesseissanne tai tuotteissanne. Sen lisäksi, että tarjoamme erinomaiset puitteet pilot-mitan kokeille, voimme auttaa myös asiakkaan tuotantotiloissa tapahtuvissa koeajoissa.

Viime aikoina olemme hyödyntäneet entsyymejä biojalostamoaatteen mukaisesti arvokkaiden komponenttien, kuten proteiinien ja peptidien, rikastamiseksi elintarviketeollisuuden sivuvirroista ja leväbiomassasta. Entsyymit ovat tehokkaita ja kestävän kehityksen mukaisia työkaluja kemikaalien ja materiaalien valmistamiseksi erilaisista kasvimateriaaleista ja biomassoista.

Monipuolinen pilot ympäristö entsyymien tuotannosta analytiikkaan

Meidän laboratorio- ja pilot-laitteistomme kattavat koko ketjun raakaentsyymin tuottamisesta entsyymin puhdistuksen tai räätälöinnin kautta biomateriaalin käsittelyyn kooltaan ja toiminnaltaan tarkoituksenmukaiseksi valitussa reaktorissa. Lisäksi meillä on tarpeelliset laitteistot entsyymien imeyttämiseksi kuitumateriaaliin ennen jatkoprosessointia, kuten paperinvalmistuksen vaatimaa jauhatusta.

Perinteisten kemiallisten menetelmien lisäksi meillä on käytettävissämme monipuoliset menetelmät kuitujen analysointiin: entsyymiavusteinen kuorinta yhdistettynä nestekromatografiaan sekä mikroskooppinen kartoitus vasta-aineiden avulla mahdollistavat kuitupinnan tarkan kemiallisen ja rakenteellisen luonnehdinnan.
Toimimme aktiivisesti tiedeyhteisössä yhdessä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa maailmanlaajuisesti. Teemme läheistä yhteistyötä entsyymivalmistajien kanssa, mikä mahdollistaa myös uusien entsyymivalmisteiden testaamisen ennen niiden kaupallistamista.

Entsyymit ovat monipuolisia ja yleiskäyttöisiä työkaluja, joita voidaan hyödyntää metsä-, tekstiili-, elintarvike- ja kemianteollisuuden hyödyksi. Palvelumme ovat sovellettavissa muille bioprosessointia hyödyntäville teollisuudenaloille, kuten eläinrehun, biopolttoaineiden ja kosmetiikan raaka-aineiden esikäsittelyyn ennen varsinaista tuotantoa.