Sign In

Luonnonkuitujen prosessointi ja muokkaus

 

​VTT:llä on laaja-alainen tutkimus-, kehitys- ja tekninen osaaminen luonnonkuitujen prosessoinnista ja muokkauksesta.

VTT tarjoama koostuu:

  1. Luonnonkuitujen käsittelytekniikoista kontrolloiduissa olosuhteissa, jotka säästävät energiaa ja parantavat kuitujen laatua esimerkiksi paperituotteissa
  2. Luonnonkuitujen kompaundoinnista eri muovien kanssa
  3. Laajasta kuitujen karakterisointiosaamisesta
  4. Fysikaalisista menetelmistä märkien ja kuivien rainojen kompaktoimiseksi plasma- ja korona-käsittelyihin.

Uudet menetelmät kuitujen fysikaaliseksi muokkaamiseksi ovat avain uusiin tuotteisiin. Tule VTT:n mukaan tähän muutokseen.

Laaja kokemus kuitujen prosessoinnissa ja karakterisoinnissa

VTT:llä on erittäin laaja kokemus kuitujen prosessoinnissa ja karakterisoinnissa. Niihin sisältyvät muun muassa kuidun deformaatio, kuiturakenteen hienosäätö eri sovelluskohteisiin sekä reaktiivisuuden parantaminen.

Viimeisimmät tutkimusprojektit ovat liittyneet kuitujen ja kuituverkkojen muodonmuutoskyvyn parantamiseen, kuitujen muokkaukseen ekstruusiotekniikoilla reaktiivisuuden parantamiseksi sekä kuitujen lujiteominaisuuksien parantamiseen komposiittisovelluksissa. 

VTT toimii linkkinä suurten organisaatioiden, PK-yritysten ja yliopistojen välillä

VTT:llä on hyvin varustellut tutkimustilat, jotka soveltuvat kuitujen ja kuituverkostojen fysikaaliseen muokkaukseen. Tilat sisältävät eri kokoluokissa muun muassa erilaisia jauhamis-, kompaktointi-, kalanterointi- ja kaksiruuviekstruusiolaitteistoja. Lisäksi VTT:llä on korona- ja plasma-esikäsittely-yksiköillä varustettu rullalta rullalle -linjasto, jossa on mahdollisuus tehdä sekä spray- ja ekstruusiopinnoitusta.

VTT on EFPRO:n ja CEPI:n jäsen.

Sellu- ja paperiteollisuudessa sekä pakkaus-, rakennus-, huonekalu- ja komposiittiteollisuudesssa toimivat yritykset ovat hyötyneet osaamisestamme.

Kuitujen fysikaalikuidun muokkaus ei ole pelkästään rajoittunut sellu- ja paperiteollisuuden sovelluksiin. Pakkaus-, rakennus- ja nonwoven-sovellukset ovat esimerkkejä, joissa osaamistamme voidaan hyödyntää.