Sign In

Nanoselluloosan muokkaus

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarpeisiinne sopivista nanoselluloosamateriaalien tuomista mahdollisuuksista

​VTT:llä on monipuolista osaamista erilaisten nanoselluloosamateriaalien ja rakenteiden kuten geelien, kalvojen, rainojen ja vaahtojen valmistamisesta, muokkaamisesta ja funktionalisoinnista. Tämän biopohjaisen materiaaliperheen etuja voidaan hyödyntää mm. paperin ja (nano)komposiittirakenteiden lujittamisessa, emulsioiden stabiloijana ja nesteiden viskositeetin muokkaajana sekä esimerkiksi pakkausmateriaalien happibarrierfilminä. Tulevaisuudessa nanoselluloosamateriaalien luontaisia ominaisuuksia voidaan hyödyntää myös arvokkaammissa sovelluskohteissa, kuten selektiivisissä membraaneissa, elektroniikassa ja diagnostiikassa.

VTT_Webinar_CNF_FINAL.pdf

VTT:n, UPM:n ja Aalto-yliopiston muodostama Suomen Nanoselluloosakeskus projektiportfolioineen on luonut vahvan perustan Suomen ja VTT:n asemalle globaalina ja houkuttelevana toimijana nanomittakaavan selluloosamateriaaleissa. Tutkimustulokset ovat kiinnostaneet lukuisia kansainvälisiä yrityksiä, sillä kehittämämme teknologiat ovat teollisesti toteuttamiskelpoisia ja ylösskaalattavia. Samalla huomioimme toiminnassamme tuoteturvallisuuden ja arvoketjuajattelun. 

Sovelluslähtöisiä nanoselluloosapohjaisia materiaaliratkaisuja

VTT:n ydinosaamista on nanoselluloosamateriaalien ja –rakenteiden muokkaus asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tämä vaatii hyvää keskinäisen riippuvuussuhteen ymmärrystä materiaalin rakenteen ja suorituskyvyn välillä erilaisilla valituilla sovellusalueilla. Meiltä löytyy laajaa asiantuntemusta nanoselluloosamateriaalien käyttäytymisestä, etenkin nanotason käyttäytymisestä, jolloin pintavuorovaikutukset ovat hallitsevia. VTT:ltä löytyy laaja valikoima karakterointityökaluja sisältäen myös tarkoituksen mukaisen kokonaisuuden pintaherkkiä analyysimenetelmiä. Helppojen ja ylösskaalattavien nanomateriaalien and rakenteiden valmistusmenetelmien johdosta erilaisia asiakkaita raaka-aineen tuottajista loppukäyttäjiin voidaan erityistarpeiden mukaisesti huomioida. Tällä hetkellä yhtenä tutkimuskohteena on kehittää strategioita, joilla parannetaan nanoselluloosarakenteiden vesistabiilisuutta. 

Ainutlaatuinen tutkimusinfra ja ammattitaito

Meiltä löytyvät maailmanluokan resurssit, osaaminen ja infrastruktuuri nanoselluloosan ja rakenteiden muokkaamiseksi erilaisia sovellusalueita ajatellen. Nanoselluloosakalvon pilot-mittakaavainen valmistuskonsepti on maailmanlaajuisestikin ainoa. VTT on mukana monessa kansainvälisessä projektissa missä nanoselluloosarakenteita kehitetään pakkaus- elektroniikka- ja membraanisovelluksiin. Meillä on kontaktit kaikkiin johtaviin sellu- ja nanoselluloosatuottajiin sekä arvostettuihin alan kansainvälisiin tutkimusryhmiin. Olemme palvelleet metsä- ja paperin jalostusteollisuutta sekä asiakkaita kemianteollisuudesta.

Nanoselluloosaa voidaan muokata ja hyödyntää pakkausten barrierominaisuuksien parantajana tai samalla lujien että keveiden komposiittirakenteiden valmistamisessa. Sitä voidaan käyttää arvokaammissa sovelluskohteissa kuten filmeinä tai alustoina elektroniikassa, sensoreissa, selektiivisissä membraaneissa ja diagnostiikassa. Nanoselluloosa myös stabiloi dispersioita ja muokkaa esim maalien ja lakkojen viskositeettiä.