Sign In

Funktionaalinen tekstiili

Funktionalisoi materiaalisi meidän modernien teknologioidemme avulla.

​VTT kehittää pinnoitus- ja viimeistysteknologioita tekstiilimateriaaleille:

  1. Vaahtorainaus mahdollistaa rainanmuodostuksen vaikeasti käsiteltävillä materiaaleilla,
  2. Plasmakäsittely mahdollistaa kuitujen pinnan modifioinnin myös tekstiilirakenteen sisällä
  3. Painotekniikoilla voidaan valmistaa personoituja tuotteita

Tekstiiliominaisuuksia pystytään muokkaamaan eri vaiheissa rainanmuodostuksen jälkeen. Tehokkaat ja säädettävät menetelmät parantavat tuotantoa ja taloudellisuutta. 

Kuitukankaiden ja muiden tekstiilien funktionalisointi

VTT:n teknologioissa on useita mahdollisuuksia erilaisten tekstiilimateriaalien funktionalisointiin pinnan modifioinnista ja muutaman atomikerroksen paksuisista aina paksumpiin pinnoitteisiin. Esimerkiksi ALD (atomic layer deposition) -menetelmää ja sooli-geelipinnoitusta on käytetty vettä hylkivien ja jopa superhydrofobisten pintojen muodostamiseen. Plasmakäsittelyillä ja esimerkiksi nanoselluloosapinnoitteella on sitä vastoin pystytty parantamaan kuitumateriaalin kastumista. Mahdollisia muita toiminnallisiuuksia ovat mm. antistaattisuus ja palosuojaus. Viime aikojen tutkimushankkeissa olemme tutkineet mm. vaahtopinnoitusta käyttäen polymeerejä, nanopartikkeleita ja kuitumaisia pinnoitemateriaaleja. 

Tutkimusmahdollisuuksia

Toiminnallisten pinnoitteiden alueella yksi merkittävimmistä tutkimusympäristöistä on Sutco pinnoitus -pilottiympäristö, jossa on valmiudet monenlaisten menetelmien käyttöön. Sen lisäksi on käytössä monia laboratoriomittakaavan laitteita, mm.sekä sähköstaattisia kuidutus- ja plasmalaitteistoja. 

Monet tekstiilien pinnoitukseen ja pintakäsittelyyn käytetyistä funktionalisointimenetelmistä ovat käytössä myös muille rainamaisille materiaaleille, kuten paperille, kartongille ja kalvoille.