Sign In

Kuitujen talteenotto

Hyödynnämme ja jalostamme kierrätyskuituja tekstiilien raaka-aineeksi

VTT kehittää tekniikoita, joilla selluloosamateriaali voidaan ottaa talteen liuottamalla ja käyttää hyödyksi tekstiileissä:

  1. Kuitujen jalostaminen paperi- ja kartonkikiertokuiduista käytettäväksi tekstiileissä,
  2. Puuvillan talteenotto liuottamalla ja
  3. Selluloosamateriaalin talteenotto sekakuitujätteestä.

Vaatteiden uusiokäyttö ja tekstiilien mekaaninen kierrätys on huipussaan. Uudet kierrätysmenetelmät mahdollistavat sekä vaatteiden että paperi- ja pakkausmateriaalien uusiokäytön tekstiileissä, vaikka alkuperäinen materiaali olisikin jo menettänyt hyvät ominaisuutensa. 

Tule mukaan luomaan uutta teollisuutta, jossa hyödynnämme ja jalostamme kierrätyskuituja tekstiilien raaka-aineeksi.

VTT:n viimeaikaisia referenssejä tällä alueella ovat esimerkiksi:

  • kaatopaikalle muutoin joutuvan hygieniamateriaalin käsittely käytettäväksi selluloosapohjaisissa tuotteissa (Fater)
  • kierrätyskuitujen prosessointi käytettäväksi Ioncell-F-tekstiilikuiduissa (DWoC-projekti Aallon kanssa). DWoC1.pdf

Osaamisemme ja viimeaikaisen tutkimuksen fokus

VTT hyödyntää osaamistaan kuitujen kemiallisessa, mekaanisessa ja entsymaattisessa prosessoinnissa sekä kehittää karbamaattiliuotus­tekniikkaa. Tulevaisuudessa osaamista polyesterikuitujen muokkaamissa tullaan käyttämään.

VTT on tutkinut liukosellun valmistamista kierrätyspaperista ja -kartongista. Yhdistimme eri käsittelyitä kierrätyskuitujen puhdistamiseksi ja saadaksemme liukosellun laatuvaatimukset täyttävää tuotetta. Puhdistuksen jälkeen saatu liukosellu liuotettiin karbamaattitekniikalla ja kuidut kehrättiin märkäkehruumenetelmällä. Lisäksi teimme puhdistusprosessin ja karbamaattiselluloosan valmistuksen teknistaloudellisen tarkastelun.

Tutkimusympäristöt ja yhteistyökumppanit

VTT:llä on monipuolinen laboratoriolaitekanta selluloosapohjaisten materiaalien ja kuitujen käsittelemiseksi. VTT on kehittänyt karbamaattiliuotustekniikkaa selluloosan liuottamiseksi ja regeneroimiseksi tekokuiduiksi. Liukosellujen testaukseen VTT:llä on regenerointi- ja märkäkehruuympäristöt

Meillä on ollut projekti hygieniatuotteita valmistavan yrityksen kanssa. Tällä hetkellä tietämyksemme kuitujen talteenotossa palvelee parhaiten metsä-, tekstiili- ja hygieniatuoteteollisuutta.