Sign In

Materiaalien kierrätys ja uudelleenprosessointi

 

​​Räätälöityjä ratkaisuja kierrätysmateriaaleilla

 VTT on kehittänyt materiaali- ja tuote- ja prosessointiratkaisuja kierrätysmateriaaleille sekä prosessin sisäisille että ulkoisille materiaalivirroille. Olemme työskennelleet muovi-, kuitu- ja metalliteollisuuden kanssa. Asiantuntemuksemme avulla pääset kestävästi konseptivaiheesta aina pilottituotantoon.

Laatutuotteita kierrätysmateriaaleista

VTT tarjoaa prosessi- ja materiaaliasiantuntemusta sekä koestettuja konsepteja kierrätysmateriaalien prosessointiin ja käyttöön sovelluksissa. Toimimme yhteistyössä asiakkaiden ja toimittajien kanssa asiakkaiden tarpeiden ratkaisemiseksi. Uskomme ketterään ja käytännönläheiseen toimintatapaan.

Seuraavan sukupolven kierrätysmateriaalit

Hyödynnä VTT:n osaamista esikäsittelyiden, materiaaliprosessoinnin, konseptisuunnittelun ja laboratoriokokeiden kautta pilotointiin. Tarjoamme myös analytiikkaa kehitystyön tueksi sekä applikaatiotestausta. Rakennetaan yhdessä materiaalikierrätyksen menestystarina!​​

​​Jätteen ja sivuvirtojen hyötykäyttö

VTT:n uudet konseptit, eri toimialat kattava asiantuntemus ja vahva osaaminen tuovat mahdollisuuksia sivuvirtojen hyödyntämiseen. Ratkaisu räätälöidään asiakkaan tavoitteista lähtien: materiaalikustannuksen vähentäminen, ympäristönsuojelu tai parempi energiatehokkuus. Teoreettinen ymmärtämys yhdistettynä käytännön koetoimintaan tuovat asiakkaalle parhaan lopputuloksen.

​​​​Haitta- ja arvoaineiden talteenotto jätevedestä 

Ydinosaamiseemme kuuluu kemiallinen saostus ja sementointi. Teemme tämän lisäksi aktiivista, sulfaatinpelkistystä ja metallien saostamista koskevaa tutkimusta, jossa käytämme hyödyksi sulfaattia pelkistäviä bakteereja.

​ ​​​

​​​​Materiaalien karakterisointi ja arviointi 

Työmme pohjautuu pitkään kokemukseen jätteiden ja sivutuotteiden ympäristövaikutusten arvioinnista, jossa materiaalien liukoisuuskäyttäytymisen ymmärtäminen on avainasemassa.

​ ​​​

​​​​Metallien erotus 

Osaamisemme kattaa koko erotus- ja konsentrointipolun lähtöaineesta tuotteeksi tai neutraloiduksi jätteeksi. Tutkimus- ja kehitystoimintamme on aktiivista esimerkiksi flotaatiossa.

​ ​​​

​​​​Prosessin valvontaratkaisut 

Valvontaratkaisumme sisältävät uudenlaisia konsepteja prosessien ja tuotteiden edistyneen laadunvalvonnan alalla.

​ ​​​
​ 

Kiertokuidut

VTT modifioi selluloosakuituja ja hyödyntää niitä kuiturainauksen kautta tuotteisiin, jotka täyttävät asiakkaan korkeimmatkin vaatimukset.

​​​​Erityisolosuhteiden vaatetus 

VTT:llä on tutkimusaktiviteetteja esimerkiksi staattiselta sähköltä suojaamisessa (ESD) käytettäviin vaatteisiin, sairaala- ja puhdastilatekstiileihin (ESD-ominaisuudet ja pölyämättömyys) ja kylmän ilmanalan suojavaatteisiin liittyen.

​ ​​​

​​​​Ympäristö-ystävälliset, kertakäyttöiset kuitukangas-rakenteet 

VTT:n osaaminen kattaa resurssitehokkaat kuitukangastuotteiden valmistusprosessit sekä laboratorio- että pilot-mittakaavassa, Hyödynnämme mm. vaahtorainausteknologiaa.

​ ​​​

 

Muovimateriaalien kierrätys

VTT kehittää aktiivisesti prosessointimenetelmiä ja uudelleenkäyttökonsepteja muovimateriaaleille. Autamme asiakkaitamme kääntämään jätevirtoja tulovirroiksi.

VTT:n muoviprosessointivalmiudet ja osaaminen kattavat materiaalisuunnittelun, kokeellisen työn, prosessikonseptoinnin, tarvittavat analyysit ja käyttöominaisuuksien karakterisoinnin laboratoriosta pilottiin. Uskomme, että tulevaisuudessa jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen on merkittävä osa tuotteen kannattavuutta ja avaa myös uusia tuotemahdollisuuksia.

Teollinen symbioosi

Teollisen symbioosin osaamisemme kattaa perusprosessiteollisuuden käyttämien tekniikoiden integroinnin. Näihin kuuluvat pyrolyysi, hydro- ja pyrometallurgia, entsymaattinen hydrolyysi, älykäs lämmönhallinta, märkähiiltäminen, materiaalin karakterisointi, mekaaninen esikäsittely ja erilaiset erotustekniikat.

Teknologisten ratkaisujen ohella keskeisiin konsepteihin kuuluvat liiketoimintamallien ymmärtäminen, ympäristövaikutukset (LCA), sosio-ekonomiset mittarit ja organisaatioiden johtamiseen liittyvät kysymykset.

Teollisen symbioosin käsitteet perustuvat myös VTT:n älykkäitä kaupunkeja ja ekokaupunkeja koskevaan asiantuntemukseen, erityisesti koska teollisia symbiooseja rakenntetaan yhä enemmän kaupunkiympäristöön.

Merkittävin tutkimus koskee elektroniikkajätteen (WEEE), tekstiilien, epäorgaanisen prosessijätteen, fosforin ja muovien monitavoitekierrätystä.

Projekti: Kaatopaikka teolliseksi symbioosiksi

Vuoden 2014 aikana olemme Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kanssa käynnistäneet suunnittelutyöt, joiden tuloksena Pohjoismaiden suurin kaatopaikka muutetaan teolliseksi symbioosiksi. Tällainen suunniteltu teollinen symbioosi on uutta Suomessa, mutta jo nyt yli kymmenen teollista toimijaa on ilmaissut kiinnostuksensa siirtyä alueelle lähitulevaisuudessa.

Projekti: Käytettyjen mehu- ja maitotölkkien kierrätysjärjestelmä

Vuoden 1998 ja 2000 välillä VTT ja Foster Wheeler Energy suunnittelivat täysin uuden käytettyjen mehu- ja maitotölkkien kierrätysjärjestelmän. Tämä symbioosi palvelee useita teollisuudenaloja: jätteen kuituosa soveltuu uuden kartongin valmistukseen, alumiinia sisältävä muoviosa voidaan muuttaa kaasuttamalla kierrätyspolttoaineeksi (korvaa 50 MW verran öljyä), ja metallista alumiinia (2100 t/vuosi) voidaan käyttää erilaisten hyödykkeiden valmistukseen.

​​​​  

Tuoreita ajatuksia

Asiakkaidemme mukaan yhteistyö VTT:n kanssa tuottaa lisäarvoa monin tavoin. Se tuo mukanaan tuoreita ajatuksia, tarjoaa hyväksi havaittuja teknologioita, jotka voidaan räätälöidä heidän nimenomaisiin tarpeisiinsa, ja nopeuttaa kehitys- ja toteutusprosessia.

Miten toimimme

VTT:n kanssa työskentely on erilaista. Sen sijaan että kehittäisimme kaiken sisäisesti tai työskentelisimme omia ratkaisujaan eteenpäin vievien yritysten kanssa, toimimme osana tiimiänne

​​

​​​Keskustellaan!

Kutsumme teidät tapaamiseen kanssamme, jotta voimme paremmin ymmärtää tärkeimmät kohtaamanne haasteet ja miten voimme auttaa teitä ratkaisemaan ne.

Ota yhteyttä!