Sign In

Kestävä energia ja polttoaineet

 

​​​​​

Valitse termokemiallinen tai biotekninen reitti

VTT:n kehittämiä teknologioita on käytössä ympäri maailmaa. Tutkimuksemme on keskittynyt kahteen pääreittiin: Termokemiallinen ja biotekninen konversio. Raaka-aineina käytämme jätteitä sekä lignoselluloosapohjaisia uusiutuvia luonnonvaroja kuten olki ja metsäteollisuuden sivuvirrat.

Teknologioita teollisen mittakaavan laitoksiin

VTT kehittää tulevaisuuden teknologioita seuraavan sukupolven teollisen mittakaavan biopolttoainelaitoksiin.

Biomassan ja jätteiden kaasutus nestemäisiksi polttoaineiksi on jo käytössä olevaa teknologiaa. Pyrolyysillä pääsemme huikeisiin tuloksiin biomassan konversiossa biopolttoaineiksi. Fermentointireitti tulee päivä päivältä kannattavammaksi optimoinnin ja entsyymikehityksen myötä. 

​ ​​​

Nestemäisiä biopolttoaineita

VTT on luotettava T&K-kumppanisi, kun tarvitset raaka-ainepohjan laajennusta, hydrolyysin tehostamista tai fermentoinnin optimointia. Bioetanolin tuotanto on ydinosaamisalueemme ja panostamme siihen jatkuvasti. Uskomme innovaatiomme syrjäyttävän öljyn kannattavasti. Hyödynnä etumatkamme!

VTT tarjoaa palveluja eri raaka-aineiden ja tuotantovaihtoehtojen arvioinnista prosessin kehittämiseen ja demonstraatioon sekä kannattavuuslaskelmiin. Ratkaisu asiakkaalle voi olla joko termokemiallinen valmistus tai biotekninen menetelmä.

Onko prosessisi jo olemassa vai vasta rohkea suunnitelma paperilla? Tehdään yhdessä onnistunut projekti sinun lähtökohdistasi kannattavaan teolliseen tuotantoon ja toimivaan loppukäyttöön asti. VTT:llä on laboratorio- ja pilot-mittakaavan laitteistot sekä taustalla vankka tieteellinen osaaminen ja käytännön kokemus.

Nopea pyrolyysi -biomassan konversio bioöljyksi

VTT:n kompetenssi rakentuu nestetuotteen ominaisuuksien perusteelliseen ymmärrykseen, prosessin osien tuntemukseen ja näiden rooliin prosessien skaalaamisessa.

​ ​​​​ ​​​

​​​Edullisia sokereita lignoselluloosasta 

Meillä on osaamista esikäsittelymenetelmien kehityksestä, esimerkkeinä emäksinen hapetus- ja organosolv-teknologiat. Lisäksi meillä on lukuisia mekaanisia jauhatus- ja kuidutusmenetelmiä biomassan muokkauksen.

Biomassan ja jätteen kaasutus  

Työmme painottuu prosessin kehitykseen, jonka mahdollistavat laboratorio- ja pilot-mittakaavan koelaitteemme ja maailmanluokan osaamisemme.

​ ​​​


 


Voiman tuotanto biomassasta

VTT:llä on 30 vuoden kokemus poltto-, pyrolyysi- ja kaasutusprosessien soveltamisesta teollisuuden tarpeisiin. Integroimalla te​knologioitamme käyttöönne voitte maksimoida sisäiset synergiat ja joustavuuden. Kestävyys tuo liiketoimintaa.​

​​​​Ylikriittinen CFB-kattila

Keskeinen vahvuutemme on koetoiminnasta saatavan mittaus- ja prosessitiedon yhdistäminen koelaiteympäristöön kehitettyyn prosessimallinnukseen.​

​ ​​​

​​​​Pienen kokoluokan CHP

Pienen kokoluokan biomassa-CHP-teknologiat mahdollistavat paikallisten biomassapolttoaineiden käytön resurssi- ja kustannustehokkaassa sähkön- ja lämmöntuotannossa.

​ ​​​

​​​​Uusiutuva lämmitysöljy

Nopealla pyrolyysillä voidaan valmistaa korkealla hyötysuhteella polttonesteitä. VTT:n tekniikan etuna on se, että pyrolyysi voidaan integroida olemassa oleviin voimalaitoksiin. Tuotettu polttoneste voidaan kuljettaa olemassa oleviin, modifioituihin öljy- tai kaasukattiloihin.

​ ​​​

​​​​Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen

 

Päätavoitteena on kehittää ja demonstroida kestäviä biomassapohjaisia korkean hyötysuhteen teknologioita yhdistettyyn lämmön, sähkön ja jäähdytyksen tuotantoon. Tämä koskee fossiilisten polttoaineiden pölypoltto- ja leijukerrosteknologioita.

​ ​​​

​​​​Haasteelliset polttoaineet energian­tuotannossa

VTT on kehittänyt menetelmiä, joilla tuhkan käyttäytymistä voidaan hallita palamisprosessin aikana. VTT on myös kehittänyt tulipesäolosuhteisiin vaativaa aerosolimittaustekniikkaa.

​ ​​​

​​​​Biomassan hankinta

Asiantuntemuksemme kattaa soveltavan tutkimuksen, toteutettavuusarvioinnit sekä raaka-aineen korjuun, haketuksen, murskauksen, logistiikan, käsittelyn ja laadunparannuksen metodien kehittämisen.

​ ​​​​​

​​CCS ja happipoltto

VTT kehittää kiertoleijutekniikkaan perustuvaa happipolttoa​.

​​​​CFD Mall​innus

Keskeisimpiä laskennallisen virtausdynamiikan (CFD) sovelluskohteitamme ovat: voimakattiloiden tulipesät, nopean pyrolyysin reaktorit, vaahdotuslaitteet ja ydinvoimalat. ​

​ ​​​
​ ​​​​​​​ ​​​

Jätteistä energiaa

​Perinteisesti jäte on nähty lähi​nnä materiaalina, joka on hävitettävä, mutta nykyään jäte nähdään arvokkaana energian ja raaka-aineiden lähteenä​. Uudet edistykselliset teknologiat mahdollistavat jopa 50 % paremman hyötysuhteen tuottaa sähköä jätteestä.​

 

​​Jätteen muuntaminen 
energiaksi

Meillä on erinomaiset laboratorio- ja pilot-koelaitteistot, joiden avulla voimme testata ja varmentaa teknologian soveltuvuutta erilaisille jätefraktioille. Lisäksi olemme kehittäneet menetelmiä arvokkaiden metallien talteen ottamiseksi.​​​​​

​ ​​​
 

​​​​Materiaalien kierrätys ja talteenotto

VTT on kehittänyt patentoidun kaasutukseen perustuvan teknologian alumiinipitoisen muovijätteen hyödyntämisen, jossa tuotteina ovat sekä energia että metallinen alumiini.

​ ​​​

Teollinen biotekniikka energian ja polttoaineiden tuotannossa


Tuotto-organismien kehitys

VTT on maailmanluokan osaaja mikrobien ja kasvisolujen muokkaamisessa kemikaalien, polttoaineiden ja proteiinien tuottoon.

​ ​​​

​​​​Proteiinin tuotto

VTT kuuluu maailman johtaviin tutkimuslaitoksiin Trichoderma reesei -rihmasienen kehittämisessä proteiinintuottoisäntänä.

​ ​​​

​​​​Proteiinien kehitys ja muokkaus

Tutkimme ja kehitämme proteiineja moniin sovellutuksiin: uusia ja parempia entsyymejä sekä nanomateriaaleja ainutlaatuisilla ominaisuuksilla.

​ ​​​

Bioprosessien kehittäminen

VTT on paras yhteistyökumppani eri organismien hyödyntämisessä bioprosesseissa – me hallitsemme bakteerit, hiivat ja homeet, levät ja kasvisolut.

​ ​​​


Infrastruktuuri ja liiketoiminnan kehittäminen


BIORUUKKI pilotointikeskus

Bioruukki yhdistää VTT:n kemian, energian ja biomassan käsittelyyn liittyvän osaamisen. Bioruukki tarjoaa yrityksille maailmanluokan puitteet uusien teknologioiden kehittämiseen sekä kansallisen biotalousstrategian toteuttamiseen.

​ ​​​

Biotalouden konseptikehitys ja -evaluointi

VTT:n vahva osaaminen teknologiakehityksessä yhdistettynä organisaation laajalti käytettyihin systemaattisiin arviointi-, simulointi- ja mallinnusmenetelmiin nopeuttaa uusien konseptien kokonaisvaltaista toteutettavuusarviointia.

​ ​​​

​​Tuoreita ajatuksia

Asiakkaidemme mukaan yhteistyö VTT:n kanssa tuottaa lisäarvoa monin tavoin. Se tuo mukanaan tuoreita ajatuksia, tarjoaa hyväksi havaittuja teknologioita, jotka voidaan räätälöidä heidän nimenomaisiin tarpeisiinsa, ja nopeuttaa kehitys- ja toteutusprosessia.

Miten toimimme

VTT:n kanssa työskentely on erilaista. Sen sijaan että kehittäisimme kaiken sisäisesti tai työskentelisimme omia ratkaisujaan eteenpäin vievien yritysten kanssa, toimimme osana tiimiänne.

​​

Keskustellaan

 Kutsumme teidät tapaamiseen kanssamme, jotta voimme paremmin ymmärtää tärkeimmät kohtaamanne haasteet ja miten voimme auttaa teitä ratkaisemaan ne.

Ota meihin yhteyttä!