Sign In

Bioprosessien kehittäminen

Optimoidaan bioprosessisi yhdessä!

VTT on paras yhteistyökumppani eri organismien hyödyntämisessä bioprosesseissa – me hallitsemme bakteerit, hiivat ja homeet, levät ja kasvisolut.

Mikrobien fysiologian seuranta eri prosessiolosuhteissa mahdollistaa bioprosessien optimoinnin laboratoriomittakaavasta aina puoliteolliseen pilot-mittakaavaan asti.

Prosessitekniikan osaamisemme yhdistettynä huipputason molekyylibiologiaan, bioinformatiikkaan ja mallitukseen antaa ainutlaatuiset mahdollisuudet kehittää käänteentekeviä ratkaisuja.

Edistyksellistä prosessioptimointia

Me tarjoamme prosessin kehitystä kannan muokkauksesta pilot-mittakaavan tuotantoon. Mikrobifysiologian, mittaustekniikan ja systeemibiologian ainutlaatuinen kombinaatio nostaa asiakkaidemme biotuotantoprosessit uuteen tasoon.

Palvelumme tehostavat biokemikaalien, biopolttoaineiden ja entsyymien tuotantoprosesseja sekä vasta-ainediagnostiikkaan perustuvia sovelluksia. Kehitämme myös prosesseja kosmetiikka- ja elintarviketeollisuuteen sekä uusia biojalostamokonsepteja.

Tavallisten sekoitukseen perustuvien bioreaktorien lisäksi meillä on valmius fototroofisiin, sähköbiosynteettisiin ja kaasufermentaatioihin.

Hi-tech-bioreaktorit

Bioprosessivalmiutemme käsittää yli 60 erilaista bioreaktoria alle 100 millilitrasta jopa 1200 litran käyttötilavuuteen. Tavallisten fermentorien lisäksi meillä on korkeasakeusreaktoreita, fotobioreaktoreita, sähköbiosynteettisia prosesseja ja kaasufermentointimahdollisuuksia. Jälkikäsittelylaitteemme on suunniteltu kasvustojen nopeaan ja tehokkaaseen käsittelyyn, joka edistää prosessien kokonaisoptimointia.

Tavanomaisten mittausten lisäksi meillä on uusinta teknologiaa edustavia ratkaisuja, joiden avulla voi suorittaa esimerkiksi reaaliaikaisia mittauksia solunsisäisistä prosesseista.