Sign In

Edullisia sokereita lignoselluloosasta

Tehokkaimpia integraatiomahdollisuuksia olemassa oleviin prosesseihin

​VTT kehittää teollisia konsepteja uusiutuvan biomassan hyötykäyttöön hyödyntäen kestäviä bioteknisiä menetelmiä sekä kemiallisia ja mekaanisia prosessointitapoja.

Me tarjoamme asiakkaalle räätälöityjä ratkaisuja etsimällä tehokkaimpia integraatiomahdollisuuksia olemassa oleviin prosesseihin. Me parannamme kustannustehokkuutta optimoimalla esikäsittelyä, entsyymituotantoa ja hydrolyysiä ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja raaka-aineet.

VTT on työskennellyt soluseinää hajottavien entsyymien parissa 70-luvulta lähtien. Hyödynnä maailmanlaajuisesti tunnistettua asiantuntemustamme omaksi eduksesi! 

VTT kehitti yhdessä partneriensa kanssa konseptin etanolin tuottamiseksi jätekuidusta ja optimoi entsyymiseoksen hydrolyysiä varten: “VTT:n pilot-laitteet, osaaminen ja can-do-asenne mahdollistivat haastavien jatkuvatoimisten pilot-kokeiden ajamisen.” Jaakko Jokinen, Senior Principal / Pöyry Management Consulting

Biomassan esikäsittely ja entsymaattinen hydrolyysi

VTT:llä on pitkä kokemus lignoselluloosan hydrolyysistä ja prosessoinnista. Meillä on osaamista esikäsittelymenetelmien kehityksestä, esimerkkeinä emäksinen hapetus- ja organosolv-teknologiat. Lisäksi meillä on lukuisia mekaanisia jauhatus- ja kuidutusmenetelmiä biomassan muokkaukseen. Me ymmärrämme soluseinää hajottavien entsyymien, esityisesti sellulaasien, hemisellulaasien ja pektinaasien toimintaa, ja olemme optimoineet entsyymiseoksia eri lailla esikäsitellyille biomassoille. Olemme myös analysoineet entsymaattisen hydrolyysin pullonkauloja ja tutkineet ligniinin roolia entsyymireaktioissa.

Edistykselliset laiteratkaisut

Me voimme tutkia entsymaattista hydrolyysiä laboratoriomittakaavassa myös korkeassa sakeudessa, ja meillä on erinomaiset menetelmät soluseinän komponenttien analysoimiseen. Meiltä onnistuu esikäsittelyt ja hydrolyysi pilot-mittakaavassa (100–1000 L) ja työskentely tarvittaessa jatkuvatoimisesti korkeassa sakeudessa. 

VTT on työskennellyt aiheen parissa hyvin erilaisten teollisten sektorien kanssa, mukaan lukien metsäteollisuus ja muut biomassaa prosessoivat alat, fermentointisektori sekä laite- ja entsyymitoimittajat.