Sign In

Biomassan hankinta

Kehitetään yhdessä tarvitsemaasi hankintaketjua!

​​

​VTT voi auttaa sinua kehittämään biomassan koko hankintaketjua! Biomassa hankitaan laajalta alueelta, ja sen energiasisältö on pienempi verrattuna fossiilisiin raaka-aineisiin. Biomassaresurssien kestävyyden sekä tuotantoketjun kustannus- ja energiatehokkuuden kannalta raaka-aineen hankinnan kontrollointi ja optimointi on tärkeää. Lisäksi uudet jalostus- ja käyttöprosessit edellyttävät oikeanlaista raaka-ainetta oikeaan aikaan – ja hyvälaatuisena.

VTT kehitti ranskalaiselle sähköyhtiölle, Electricité de Francelle (EDF), puubiomassan hankinnan avuksi laskentatyökalun yhdessä European Institute for Energy Researchin (EIFER) kanssa. Tällä WBS-toolilla voidaan arvioida hankintaketjun logistiikkaa, taloutta ja ympäristövaikutuksia.

Toteutettavuusarvioinnit, metodien ja liiketoiminnan kehitys

VTT tarjoaa kokonaisvaltaista asiantuntija-apua konkreettisten biomassan hankintaketjuratkaisuiden löytämiseksi niin kiinteän polttoaineen tuottajille, voima- ja lämpölaitosten operaattoreille kuin biojalostamoille. Asiantuntemuksemme kattaa soveltavan tutkimuksen, toteutettavuusarvioinnit sekä raaka-aineen korjuun, haketuksen, murskauksen, logistiikan, käsittelyn ja laadunparannuksen metodien kehittämisen.

Viime aikoina olemme kehittäneet biomassan kuivausta ja puupolttoaineiden logistiikan terminaalikonsepteja.

Perusteellinen asiantuntemus ja materiaalin käsittely

VTT:n perusteellinen asiantuntemus pohjautuu pitkään kokemukseen biomassan hankinnan kehitystyöstä, jota on tehty sekä suurten yritysten, kuten metsä- ja energiayhtiöiden, että innovatiivisten pienyritysten kanssa. Materiaalinkäsittelyvälineemme käsittävät kuivureita, sääasemia, pellettipuristimia, haketus- ja murskauslaitteita sekä seuloja ja kuljettimia. Olemme laajalti verkostoituneet, ja meillä on jatkuvasti yhteistyötä Euroopan johtavien yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Meillä on myös kansainvälistä kokemusta projekteista niin Aasiassa, Afrikassa kuin Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Siksi voimme tarjota räätälöityjä ratkaisuja biomassan hankintaan missä laajuudessa tahansa, oli asiakas sitten globaali yritys tai paikallinen yrittäjä.

VTT:n palvelut ovat ajankohtaisia, kun uusia biomassan hankintaketjuja kehitetään tai uusia raaka-aineita harkitaan käytettäväksi. Uusien prosessien asettamat raaka-aineen laatuvaatimukset ja logistiikka ovat muita avain-alueita, joissa voimme olla apuna.