Sign In

Biopohjainen lentopolttoaine

Kehitetään yhdessä laadukas ja kannattava tuotantoprosessi!

Ilmailuteollisuudessa on herännyt kiinnostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettavaa lentopolttoainetta kohtaan. Tällä teollisuudenalalla laadusta ja turvallisuudesta ei voida tinkiä. Tuotannon on kuitenkin oltava kilpailukykyinen myös hinnaltaan verrattuna nykyiseen tuotantoratkaisuun.

Lentopolttoainetta paikallisesta raaka-aineesta

Biopohjaista lentopolttoainetta voi valmistaa monella menetelmällä. Raaka-aineesta ja olemassa olevista laitteistoista riippuen optimaalisin ratkaisu asiakkaalle voi olla joko termokemiallinen valmistus tai biotekninen menetelmä.

VTT tarjoaa palveluja eri raaka-aineiden ja tuotantovaihtoehtojen arvioinnista prosessin kehittämiseen ja demonstraatioon sekä kannattavuuslaskelmiin. Ole rohkeasti edelläkävijä.

Kehitetään yhdessä laadukas ja kannattava tuotantoprosessi!