Sign In

CCS ja happipoltto

VTT kehittää kiertoleijutekniikkaan perustuvaa happipolttoa

​​

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi vähentävät merkittävästi energiantuotannon ja energiaintensiivisen teollisuuden kasvihuonepäästöjä. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on ainoa teknologia, joka mahdollistaa vähähiilisen voimantuotannon ja raskaan teollisuuden ilman nykyisten tuotantomenetelmien ja raaka-aineiden merkittävää muuttamista. Happipoltto on energiantuotannossa käytettävä hiilidioksidin talteenottotekniikka, jonka kehittämisessä VTT on mukana.

CO2:n talteenotto happipoltolla

VTT on kehittänyt kiertoleijutekniikkaan perustuvaa happipolttoa 2000-luvun puolivälistä saakka. Maailman ensimmäinen onnistunut koepoltto tehtiin VTT:n koelaitteilla. VTT on tehnyt useita yksityiskohtaisia teknis-taloudellisia selvityksiä hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin soveltamisesta sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä muussa energiaintensiivisessä teollisuudessa. VTT:llä kehitetään myös CLC-tekniikkaa (chemical looping combustion), jonka päästöt ilmaan ovat happipolton tapaan pääasiassa vesihöyryä.

Äskettäin päättyneessä VTT:n koordinoimassa EU:n rahoittamassa tutkimusprojektissa ”Flexi Burn CFB” kehitettiin kiertoleijupolttoteknologiaa, joka mahdollistaa perinteisen ilmapolton ja happipolton hiilidioksidin talteenotolla samassa voimalaitoksessa. VTT koordinoi parhaillaan Cleen Oy:n hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin tutkimusohjelmaa (CCSP, Carbon Capture and Storage R&D Program).

CCS:n kehittäminen pilotoinnilla ja mallinnuksella

VTT:llä on kattavat koelaitokset, mukaan lukien pilot-kokoluokan kiertoleijukattila, jota on käytetty mm. happipolton tutkimisessa. Apros-simulointiympäristöön on kehitetty happipolttovoimalaitoksille dynaaminen simulointityökalu, joka sisältää kattilan ja turbiinin, happitehtaan sekä hiilidioksidin puhdistuksen ja paineistuksen.

VTT on tehnyt useita hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyviä todellisiin teollisuuslaitoksiin perustuvia konseptiselvityksiä, joilla arvioidaan hiilidioksidin talteenoton vaikutuksia laitokseen ja ympäröivään energiajärjestelmään sijoittajan näkökulmasta. VTT:n CC-SkynetTM-työkalu teknis-taloudellisiin tarkasteluihin mahdollistaa olosuhdeparametrien säätämisen, jolloin hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kannattavuutta voidaan arvioida erilaisissa taloudellisissa tilanteissa.

VTT on Suomen edustajana IEA GHG:n toimeenpanevassa komiteassa ja osallistuu aktiivisesti Zero Emission Platformiin (ZEP) ja EERA:n (European Energy Research Alliance) CCS-ohjelmaan.

Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia hiilijalanjäljen pienentämiseksi voidaan hyödyntää muillakin teollisuuden aloilla kuin energian- ja lämmöntuotannossa. Esimerkiksi terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjen merkittävään vähentämiseen se on tällä hetkellä lähes ainoa potentiaalinen keino.

Ota yhteyttä