Sign In

Jätteen muuntaminen energiaksi

Paranna sähköntuotannon hyötysuhdetta kaasutuksella

​​

Perinteinen jätteiden hävitystapa on ollut sekajätteen poltto, mikä tuottaa jonkin verran sähköä ja/tai kaukolämpöä. Perinteisen sekajätteen polton sähköntuotannon hyötysuhde on kuitenkin verraten alhainen, koska jätteen sisältämien epäpuhtauksien vuoksi tuotettavan höyryn lämpötila ja paine joudutaan rajaamaan varsin alhaisiksi. Sähköntuotannon hyötysuhdetta voidaan kuitenkin parantaa merkittävästi soveltamalla edistyksellistä WtE-teknologiaa, joka perustuu kaasutukseen. Parhaimmillaan sähköntuotannon hyötysuhdetta voidaan parantaa jopa 50 %, mikä parantaa merkittävästi laitoksen taloutta ja samalla vähentää tarvetta tuottaa sähköä fossiilisilla polttoaineilla. Lisäksi tietyissä tapauksissa taloutta voidaan parantaa ottamalla talteen arvokkaita metalleja laitoksen tuhkista.

Lahti Energia toteutti edistyksellisen korkean hyötysuhteen WtE-laitoksen teollisessa mittakaavassa (160 MWth). Laitos käyttää vuosittain 250 000 t SRF-polttoainetta ja tuottaa 50 MW sähköä sekä 90 MW kaukolämpöä Lahden kaupungille.

Laboratorio- ja pilot-koelaitteistot

VTT on kehittänyt kaasutukseen perustuvia WtE-teknologioita jo 90-luvun puolivälistä lähtien. Teknologian perusta on VTT:n aiemmat kehitystyöt IGCC-teknologian (kaasutus-kombi-teknologia) kehittämisessä. Meillä on myös erinomaiset laboratorio- ja pilot-koelaitteistot, joiden avulla voimme testata ja varmentaa teknologian soveltuvuutta erilaisille jätefraktioille. Lisäksi olemme kehittäneet menetelmiä arvokkaiden metallien talteen ottamiseksi erityisesti kaasuttimen pohjatuhkasta ja siten parantaneet laitoksen käyttötaloutta.

Osaamista useasta jätejakeesta

VTT on kehittänyt kaasutukseen (ja kaasun puhdistukseen) perustuvia WtE-teknologioita hyvin laajalle valikoimalle erilaisia jätejakeita, kuten SRF, kuivattu yhdyskuntaliete, elektroniikkaromu, autohajottamojäte, erilaiset teollisuuden jätteet jne. Asiakkaitamme ovat energiayhtiöt, jätehuoltoyhtiöt, energiaintensiivinen teollisuus ja laitevalmistajat. Tällä hetkellä huomiomme on keskittynyt erityisesti samanaikaiseen energian ja raaka-aineiden tuottamiseen teollisuuden jätteistä ja SRF:stä.

 

 

 

​Gasification-based waste-to-energy power plant


Customer: Lahti Energia Oy

Challenge: Convert solid recovered fuel (SRF) to energy by means of advanced gasification technology

Solution: VTT has researched and developed gasification together with Lahti Energia. With VTT’s support the company is able to convert 250,000 metric tons of SRF to electricity and heat on an annual basis, generating 50 MW of electricity and 90 MW of heat

Key benefits:

  • High electricity production efficiency and overall efficiency (power and heat)
  • Significant reduction of fossil fuel use and net CO2 emissions