Sign In

Jätteistä energiaa

VTT:n teknologiat mahdollistavat jopa 50 % paremman hyötysuhteen tuottaa sähköä jätteestä

​​

Perinteisesti jäte on nähty lähinnä materiaalina, joka on hävitettävä, mutta nykyään jäte nähdään arvokkaana energian ja raaka-aineiden lähteenä. Uudet edistykselliset teknologiat mahdollistavat jopa 50 % paremman hyötysuhteen tuottaa sähköä jätteestä. Sen lisäksi kannattavuutta voidaan parantaa ottamalla energiantuotannon tuhkista talteen arvokkaita metalleja. Samalla vältetään perinteinen jätteiden kaatopaikkasijoitus ja pienennetään energiantuotannon CO2-päästöjä.

Parempi taloudellinen tuottavuus ja ympäristövaikutus

Korkeampi sähköntuotannon hyötysuhde ei pelkästään ole ympäristöystävällisempää vaan myös parantaa jätteenkäsittelyn taloudellisuutta lisäämällä sähkönmyynnistä saatavia tuloja. Taloudellisuutta voidaan parantaa ottamalla talteen arvokkaita metalleja edistyksellisten WtE-laitosten tuhkista ja pienentämällä loppusijoitettavien tuhkien määrää.