Sign In

Materiaalien kierrätys ja talteenotto

Hyödynnä jätteiden sisältämä energia tehokkaammin, sekä ota talteen arvokkaat metallit

​​

Neitseellisten luonnonvarojen ehtyessä materiaalien kierrätys ja talteenotto tulevat olemaan välttämättömiä jo lähitulevaisuudessa. Raaka-aineiden saatavuutta voidaan parantaa merkittävästi edistyksellisillä jätteiden käsittelymenetelmillä, joissa hyödynnetään sekä jätteiden sisältämä energia nykyistä tehokkaammin että otetaan talteen arvokkaat metallit. Edistykselliset WtE-teknologiat vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä korvaamalla osin fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa. Tehokkaampi energian ja materiaalien talteenotto myös parantaa laitoksen käyttötaloutta.

VTT on kehittänyt patentoidun kaasutukseen perustuvan teknologian alumiinipitoisen muovijätteen hyödyntämisen, jossa tuotteina ovat sekä energia että metallinen alumiini. Asiakkaamme toteutti prosessin 50 MW:n kokoluokassa kääntäen samalla oman jätejakeensa energiaksi ja myytäväksi alumiiniksi.

Maailmanluokan osaamista

Meillä on maailmanluokan osaamista leijupetitekniikoissa ja niiden soveltamisessa vaativiin sovelluksiin, mikä tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme. Avustamme myös asiakkaitamme integroimaan prosessit heidän ydinliiketoimintaansa. Se parantaa asiakkaittemme liiketoimintaa ja hyödyntää kustannuksia aiheuttaneita jätteitä energian ja raaka-aineiden tuottamisessa.

Erinomaiset laboratorio- ja pilotkokoluokan koelaitteistot

Laajan teollisten prosessien asiantuntemuksemme lisäksi meillä on erinomaiset laboratorio- ja pilotkokoluokan koelaitteistot, joilla teemme kehitystyötä ja koeajoja asiakkaillemme. Meillä on myös erittäin laaja kansainvälinen kontaktiverkosto, joka mahdollistaa parhaiden saatavissa olevien teknologioiden ja kehitystulosten asiakkaittemme hyödynnettäväksi.

Asiakkaitamme ovat energiayhtiöt, prosessiteollisuus, jätehuoltoyhtiöt, materiaalin kierrätysyritykset ja laitevalmistajat, joiden kanssa olemme toimineet yhteistyössä jo vuosikymmeniä.