Sign In

Biomassan ja jätteen kaasutus

Termisellä prosessilla kiinteää biomassa kaasumaiseksi välituotteeksi

​​

​Kaasutus mahdollistaa toisen sukupolven liikennepolttonesteiden tuotannon uusiutuvista raaka-aineista.
Kaasutuksessa kiinteä biomassa muunnetaan termisellä prosessilla kaasumaiseksi välituotteeksi, joka voidaan jatkojalostaa uusiutuviksi kemikaaleiksi, liikenteen biopolttonesteiksi sekä sähköksi ja lämmöksi.

Tutkimuksella teolliseen menestykseen

Työmme painottuu prosessin kehitykseen, jonka mahdollistavat laboratorio- ja pilot-mittakaavan koelaitteemme ja maailmanluokan osaamisemme.

Yhteistyössä asikkaidemme kanssa olemme osallistuneet useisiin eurooppalaisiin demonstraatioprojekteihin ja kaupallisiin hankkeisiin. Lisäksi teemme teknis-taloudellisia selvityksiä kaasutusprosesseista ja niiden sovelluksista.

Maailmanluokan asiantuntemus ja koelaitteet

VTT:n Bioruukki mahdollistaa uusien teknologioiden kehitystyön, pilotoinnin ja demonstroinnin. Tutkimuksemme ulottuu laboratoriomittakaavasta pilot-kokoluokan prosessin kehitystyöhön. VTT:n kaasutuksen mittaus- ja analyysipalvelut tukevat kehitystyötä.

1980-luvulta lähtien olemme osallistuneet useisiin projekteihin, joissa on kehitetty ja demonstroitu kaasutusteknologiaa kaupallisessa mittakaavassa.

Olemme työskennelleet yhdessä johtavien biomassan kaasutusteknologian laitevalmistajien sekä energia- ja metsäteollisuusyritysten kanssa.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää kaasutuksen mahdollisuuksista liiketoiminnassasi.

 

VTT VIDEO: Gasification of waste technologies

 

VTT WEBINAR: Fluidised bed platform

 

​Forest biomass to liquid transportation fuels

 

Customer: NSE Biofuels Oy (Neste Oyj & Stora Enso Oyj)

Challenge: Convert forest biomass into liquid (BtL) transportation fuels

Solution: VTT carried out R&D activities in the area of gasification, gas filtration and the reforming of tars and hydrocarbon gases. We also brought our significant expertise in gasification and gas cleaning to bear

Key benefits:

  • Added value to the overall process concept
  • Closing in on a replacement for fossil transportation fuels

 

Gasification-based waste-to-energy power plant

 

Customer: Lahti Energia Oy

Challenge: Convert solid recovered fuel (SRF) to energy by means of advanced gasification technology

Solution: VTT has researched and developed gasification together with Lahti Energia. With VTT’s support the company is able to convert 250,000 metric tons of SRF to electricity and heat on an annual basis, generating 50 MW of electricity and 90 MW of heat

Key benefits:

  • High electricity production efficiency and overall efficiency (power and heat)
  • Significant reduction of fossil fuel use and net CO2 emissions