Sign In

Pienen kokoluokan CHP

Koko ketju biomassojen korjuusta ja esikäsittelystä uusien energiateknologioiden demonstrointiin

​​

Pienen kokoluokan biomassa-CHP-teknologiat mahdollistavat paikallisten biomassapolttoaineiden käytön resurssi- ja kustannustehokkaassa sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Energiantuotanto paikallisista ja uusiutuvista resursseista tukee paikallista taloutta, parantaa energianjakelun huoltovarmuutta ja pienentää hiilidioksidipäästöjä.

Korkean hyötysuhteen energiantuotantoa haastavista ja edullisista raaka-aineista

VTT:n asiantuntemus pienen kokoluokan sähkön- ja lämmöntuotantotekniikoissa kattaa koko ketjun biomassojen korjuusta ja esikäsittelystä uusien energiateknologioiden demonstrointiin. Vahvuutemme on haastavien biomassajakeiden hyödyntäminen uusia ja innovatiivisia ratkaisuja kehittämällä.

VTT on sinun avainkumppanisi puhtaiden sekä resurssi- ja kustannustehokkaiden uusiutuvan energian teknologioiden kehitystyössä.

Laaja-alainen asiantuntemus ja uniikit koelaitteet

Vahvuutenamme on teknisen asiantuntemuksen, analyysi-, mallinnus- ja teknisten palveluiden ja laajan tutkimusinfrastruktuurin yhdistäminen.

VTT:n BioRuukki mahdollistaa uusien teknologioiden kehitystyön, pilotoinnin ja demonstroinnin. Suoritamme tutkimusta laboratoriomittakaavasta pilot-kokoluokan prosessin kehitystyöhön. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa olemme osallistuneet useisiin demonstraatioprojekteihin ja kaupallisiin hankkeisiin.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää pienen kokoluokan CHP-teknologioiden mahdollisuuksista liiketoiminnassasi.