Sign In

Nopea pyrolyysi -biomassan konversio bioöljyksi

Polttonesteiden ja kemikaalien integroitu tuotanto

​​

Nopealla pyrolyysillä voidaan valmistaa korkealla hyötysuhteella polttonesteitä. VTT:n tekniikan etuna on se, että pyrolyysi voidaan integroida olemassa oleviin voimalaitoksiin. Integraatissa voidaan tuottaa hajautetusti korkeampiarvoisia tuotteita. Tekniikka mahdollistaa myös biopolttonestetuotannon kapasiteetin vaiheittaisen rakentamisen. Konseptissa primäärituotteen jalostus liikenteen polttonesteeksi ja bioaromaateiksi tehdään keskitetysti suuremmassa jalostamossa.

VTT on osallistunut integroidun pyrolyysin kaupalliseen kehityshankkeeseen yhdessä Valmetin, Fortumin and UPM:n kanssa vuosina 2008–2014. Valmet onnistui skaalaamaan tekniikan pilot-kokoon nopeasti käyttäessään VTT:n palveluksia.

Nopean pyrolyysin skaalaaminen

VTT:n kompetenssi rakentuu nestetuotteen ominaisuuksien perusteelliseen ymmärrykseen, prosessin osien tuntemukseen ja näiden rooliin prosessien skaalaamisessa. Olemme osallistuneet projekteihin, joissa on operoitu neljää erillistä pilot-laitosta. Viimeisin on Valmetin pilot-laitos, joka rakennettiin heidän tutkimuskeskukseensa.
Voimme arvioida erilaisten biomassojen soveltuvuutta kestävien ja uudistuvien liikenteen polttonesteiden ja biokemikaalien tuotannossa. Teemme myös alustavia teknistaloudellisia arvioita näistä tekniikoista.

Kokenut henkilöstö käyttää uniikkeja koelaitteita

Vahvuutemme on kehityshenkilöstön aiheeseen liittyvä kriittinen massa (kokeellinen työ, mallinnus, analytiikka, tekninen palvelu). Käytössämme on uniikki nopean pyrolyysin pilot-laitteisto, jota voidaan käyttää prosessin skaalaamisen apuna.

VTT:n nopean pyrolyysin tutkimusryhmä on osallistunut IEA:n pyrolyysiverkoston työhön useiden vuosien ajan. Olemme työskennelleet valmistavan teollisuuden, sähkö- ja lämpöyhtiöiden ja metsäteollisuusyritysten kanssa. Teollisuus, jolla on biomassatähteitä käytettävissään, voi arvioida nopean pyrolyysin potentiaalia polttonesteiden ja kemikaalien valmistuksessa.

VTT VIDEO: Integrated fast pyrolysis process

 

 

VTT WEBINAR: Fluidised bed platform

 

 

​Integrated fast pyrolysis bio oil production plant

​Customer: Fortum Power and Heat Oy

Challenge: Create the world’s first integrated bio oil production plant & demonstrate the viability of bio oil as a replacement for fossil fuels in heat production

Solution: VTT’s patented process integrates a fluidized-bed boiler with pyrolysis. Produced in this way, bio-oil is more cost-efficient than when produced in a separate pyrolysis process

Key benefits:

  • A short timeline from research to demonstration
  • Replacement of fossil fuel in the generation of heat and power
  • Efficient use of forestry waste streams