Sign In

Uusiutuva lämmitysöljy

Integroi pyrolyysi olemassa oleviin voimalaitoksiin

​​

Nopealla pyrolyysillä voidaan valmistaa korkealla hyötysuhteella polttonesteitä. VTT:n tekniikan etuna on se, että pyrolyysi voidaan integroida olemassa oleviin voimalaitoksiin. Tuotettu polttoneste voidaan kuljettaa olemassa oleviin, modifioituihin öljy- tai kaasukattiloihin.

Nopean pyrolyysin skaalaaminen

VTT:n kompetenssi rakentuu nestetuotteen ominaisuuksien perusteelliseen ymmärrykseen, prosessin osien tuntemukseen ja näiden rooliin prossien skaalaamisessa. Olemme osallistuneet projekteihin, joissa on operoitu neljää erillistä pilot-laitosta. Viimeisin on Valmetin pilot-laitos, joka rakennettiin heidän tutkimuskeskukseensa.
Voimme arvioida erilaisten biomassojen soveltuvuutta kestävien ja uudistuvien liikenteen polttonesteiden ja biokemikaalien tuotannossa. Teemme myös alustavia teknis-taloudellisia arvioita näistä tekniikoista.

Kokenut henkilöstö käyttää uniikkeja koelaitteita

Vahvuutemme on kehityshenkilöstön aiheeseen liittyvä kriittinen massa (kokeellinen työ, mallinnus, analytiikka, tekninen palvelu). Käytössämme on uniikki nopean pyrolyysin pilot-laitteisto, jota voidaan käyttää prosessin skaalaamisen apuna.

VTT:n nopean pyrolyysin tutkimusryhmä on osallistunut IEA:n pyrolyysiverkoston työhön useiden vuosien ajan. Olemme työskennelleet valmistavan teollisuuden, sähkö- ja lämpöyhtiöiden ja metsäteollisuusyritysten kanssa. Teollisuus, jolla on biomassatähteitä käytettävissään, voivat arvioida nopean pyrolyysin potentiaalia polttonesteiden ja kemikaalien valmistuksessa.

Kestävä ja uusiutuva polttoöljy, liikenteen polttonesteet ja bioaromaatit (ml. fenolit) ja muut biomassasta tuotettavat biokemikaalit.

 

 

​​Integrated fast pyrolysis bio oil production plant

Customer: Fortum Power and Heat Oy

Challenge: Create the world’s first integrated bio oil production plant & demonstrate the viability of bio oil as a replacement for fossil fuels in heat production

Solution: VTT’s patented process integrates a fluidized-bed boiler with pyrolysis. Produced in this way, bio-oil is more cost-efficient than when produced in a separate pyrolysis process

Key benefits:

  • A short timeline from research to demonstration
  • Replacement of fossil fuel in the generation of heat and power
  • Efficient use of forestry waste streams