Sign In

Biobarrier-materiaalit

Erinomaisia happi- ja rasvabarrier-ominaisuuksia

​Biopohjaisten barrier-materiaalien kehitys on mahdollistanut niiden käyttöönoton perinteisesti öljypohjaisten polymeerien hallitsemilla alueilla. VTT:n kehittämät biobarrier-materiaalit tarjoavat erinomaiset happi- ja rasvabarrier-ominaisuudet. 

Koko arvoketjun kattava osaaminen

VTT:n tarjooma biobarriereiden kehitykseen kattaa koko pakkauksen arvoketjun. Osaamisemme ja kokemuksemme liittyen polymeerikalvoihin, pintojen funktionalisointiin, kuitutuotteisiin ja biopolymeerien kehittämiseen on kansainvälisestikin korkealla tasolla. Osaamistamme täydentää monipuoliset laboratoriomme ja pilotointiympäristömme. Uusien ratkaisuiden kehitykseen tarjoamme myös palveluita, kuten elinkaari- ja kustannuslaskentaa, sekä tuoteturvallisuuteen liittyviä palveluita.