Sign In

Happi-barrierit

Kehitä parempia, kestävän kehityksen mukaisia pakkauksia

​VTT:n osaaminen biomateriaalien prosessoinnissa ja modifioinnissa mahdollistaa niiden käyttämisen happi-barrierina päällysteissä ja kalvoissa. Biomateriaalien etuja ovat uusiutuvat raaka-aineet, kierrätettävät tuotteet ja tarkoituksenmukaiset ominaisuudet.

Biopohjaiset materiaalit kohentavat pakkauksen kestävän kehityksen mukaisuutta öljypohjaisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Metsäbiojalostamot tuottavat edullisia barrier-materiaaleja.

Kiinnostunut kehittämään parempia, kestävän kehityksen mukaisia pakkauksia? Ota yhteyttä.

Ratkaisuja sekä kalvoihin että päällysteisiin

VTT:n ydinosaaminen kattaa barrier-materiaalien kehittämisen yleisesti (sekä kalvoihin että päällysteisiin), biotuotteiden formuloinnin ja prosessoinnin, pinnankäsittely- ja jalostustekniikat sekä materiaalien karakterisoinnin. Esimerkkeinä viimeaikaisesta tutkimusaktiviteeteista mainittakoon uudet barrier-materiaalit, kuten (hemi)selluloosajohdannaiset ja polyglykolihappo (PGA). PGA antaa jopa paremman happi-barrierin kuin etyylivinyylialkoholi (EVOH), jota käytetään tyypillisesti barrier-kalvoissa.

Osaamista ja testausvalmiuksia koko arvoketjulle

Taitavan henkilöstön ohella VTT tarjoaa barrier-materiaalien kehittämiseen, niiden testaukseen laboratorio- ja pilot-mittakaavassa ja barrier-mittauksiin liittyviä palveluita. Käytössä on erikoislaitteita (Mocon and Systech) mittausten suorittamiseksi eri olosuhteissa. VTT:llä on myös yhteydet eri järjestöihin, yhdistyksiin sekä muihin palveluntuottajiin. Asiakaskuntamme koostuu niin kemikaalitoimittajista, paperi- ja kartonkiteollisuudesta, jalostajista kuin tuotemerkkien omistajistakin.