Sign In

Rasva- ja mineraaliöljy-barrierit

Kehitä parempia, kestävän kehityksen mukaisia pakkauksia!

​VTT on kehittänyt ja todentanut useita biopohjaisia rasvabarriereja pakkauksiin: kierrätettävä, uusiutuva, soveltuva kalvoihin ja vesipohjaisiin päällysteisiin.

Kestävän kehityksen ja tuoteturvallisuuden vuoksi tarvitsemme vaihtoehdon nykyisille rasvabarrier-kemikaaleille. Mineraaliöljymigraatio keräyskuitua sisältävistä elintarvikepakkauksista elintarvikkeisiin edellyttää niinikään kestävää barrier-ratkaisua.

Kiinnostunut kehittämään parempia, kestävän kehityksen mukaisia pakkauksia? Ota yhteyttä.

Barrier-materiaalit ja niiden prosessointi

VTT:n ydinosaaminen kattaa barrier-materiaalien kehittämisen (sekä kalvoihin että päällysteisiin), biotuotteiden formuloinnin ja soveltamisen sekä erilaiset pinnankäsittely- ja jalostustekniikat. Viimeaikainen tutkimus on sisältänyt uusia päällystystekniikoita (vaahto- ja verhopäällystys sekä atomikerroskasvatus) ja barrier-materiaaleja, kuten (hemi)selluloosajohdannaisia ja -kopolymeerejä sekä PLA-dispersioita.

Monipuoliset pilot-linjat ja karakterisointimenetelmät

Taitavan henkilöstön ohella VTT tarjoaa barrier-materiaalien kehittämiseen, niiden testaukseen laboratorio- ja pilot-mittakaavassa ja karakterisointiin liittyviä palveluita. Käytössä on sekä standardi- että omia mittausmenetelmiä. Pilot-linjoista mainittakoon monipuolinen Sutco-päällystyslinja vesi- ja liuotinpohjaisten päällysteiden testaukseen. VTT:llä on myös yhteydet eri järjestöihin, yhdistyksiin sekä muihin palveluntuottajiin. Asiakaskuntamme koostuu niin kemikaalitoimittajista, paperi- ja kartonkiteollisuudesta, jalostajista kuin tuotemerkkien omistajistakin.