Sign In

Biopakkausmateriaalit ja ratkaisut

Palvelemme asiakkaitamme tuotteiden markkinoille tuontiin saakka

Kuluttajien ympäristötietoisuuden kasvu ohjaa brändin omistajien valintoja. Biopakkaukset haastavat perinteisiä muoveja monella alueella. Kuitutuotteisiin voidaan tuoda muovimaisia ominaisuuksia, kuten muovattavuutta ja läpinäkyvyyttä. Uusilla biopolymeereillä voidaan suoraan korvata öljypohjaisia muoveja. Keventäminen tehdään käyttämällä suorituskykyisempiä materiaaleja ja yhdistämällä niitä uusilla tekniikoilla ja prosesseilla. 

Hyödynnä laajaa osaamistamme biopakkausten kehityksessä

Yli sata VTT:n asiantuntijaa työskentelee biomateriaalien alueella tuodakseen uusia kestäviä materiaaliratkaisuja mm. pakkauksissa hyödynnettäväksi. Fokuksessamme on ratkaisut, joissa hyödynnetään luonnon- ja synteettisiä kuituja, nanoselluloosaa, biopolymeerejä, komposiittimateriaaleja ja erilaisia vaahtoteknologioita. Palvelemme asiakkaitamme uusien tuotteiden ja prosessien ideoinnista lähtien, laboratorio- ja pilottivaiheiden kautta aina tuotteiden markkinoille tuontiin saakka.