Sign In

Matalan tehonkulutuksen anturiverkkoteknologiat

 

Langattomat anturiverkot ovat keskeinen teknologia teollisen internetin soveltamisessa monilla alueilla, kuten rakennusautomaatiossa, energian hallinnassa, älykkäissä sähköverkoissa, koneiden ja laitteiden sekä rakenteiden valvonnassa.

Langallinen lukeminen on erityisen haastavaa ankarissa olosuhteissa, laitteiden ja koneiden pyörivissä osissa ja lisäksi johdottamisen kalleus ja monimutkaisuus nousevat helposti esteiksi. Langattomat anturit tarjoavat monia etuja tällaisissa sovelluksissa.

Matalan tehonkulutuksen anturiverkon ratkaisut

Kertakäyttöisten paristojen käyttämisen merkittävimmät haasteet langattomissa antureissa ovat ratkaistavissa passiivisen matalan tehonkulutuksen anturiverkon (Zero Power-Sensor Network ZPSN) avulla. VTT:n ratkaisu mahdollistaa passiiviset, langattomat anturit pitkällä lukuetäisyydellä, minkä ansiosta antureiden ylläpito haastavissa paikoissa sekä anturiverkon skaalaus eivät enää ole ongelmia.

Langaton ja akuton toiminta mahdollistaa paremman toimintavarmuuden, ja asennuksen sekä ylläpidon kustannukset pienenevät, kun yleiset kaapeleiden ja liittimien toimintahäiriöt voidaan välttää eikä paristoja tarvitse vaihtaa.

Uusia mahdollisuuksia langattomaan mittaamiseen

VTT on kehittänyt keskinäismodulaatioon perustuvan viestintäperiaatteen, jonka avulla voidaan langattomasti lukea passiivisia antureita huomattavan pitkilläkin etäisyyksillä.

Teknologian teoreettinen tausta ja antureiden optimointiin liittyvät analyyttiset mallit ovat kokeellisesti vahvistettuja. Passiivisen langattoman anturiteknologian laajamittaisen hyödyntämisen esteenä on ollut nykyteknologian, esimerkiksi SAW ja RFID pohjaisten anturien, lyhyt lukuetäisyys. VTT:n ZPSN-teknologiaan pohjautuvat anturit voidaan lukea langattomasti jopa kymmenen metrin etäisyydeltä. Tämä avaa uusia käyttömahdollisuuksia passiivisille langattomille antureille useilla eri sovellusalueilla.

 

 

Teollista internetiä rakentamassa

VTT:n ZPSN-teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi koneiden ja laitteiden kunnonvalvonnassa. Yllä olevassa esimerkissä teollinen robotti on varustettu VTT:n edistyksellisellä ZPSN-teknologialla, joka tarjoaa ennenkuulumattoman toimintaetäisyyden.

Robottiin asennettuja antureita luetaan reaaliaikaisesti. Mitattua dataa voidaan käyttää tuottavuuden lisäämiseen ja koneiden eliniän pidentämiseen automatisoitujen päätöksentekoprosessien sekä älykkään kunnossapidon avulla.