Sign In

Syvyyskameratekniikkaan perustuva ihmisten käyttäytymisen analysointi

 

VTT on kehittänyt vuodesta 2010 lähtien verkotettuihin 3D-syvyyskameroihin perustuvaa edistynyttä seurantatekniikkaa, joka tuottaa tarkkaa tietoa ihmisten liikkeistä ja käyttäytymisestä erilaisissa tiloissa. Järjestelmää voidaan käyttää esimerkiksi asiakaskokemuksen parantamiseen kivijalkakaupoissa, toimistotilojen käytön optimointiin, apuvälineenä vanhusten itsenäisen asumisen tukemiseen tai tuottamaan tietoa älykästä valaistusohjausta varten. Seurantajärjestelmä antaa reaaliaikaista tietoa valvotussa tilassa havaituista ihmisistä – heidän sijainnistaan, pituudestaan, etenemisvauhdistaan ja suunnastaan. Tätä tietoa voi käsitellä ja analysoida erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten käyttäytymisen mallintamiseen, ihmisryhmien segmentointiin käyttäytymisen perusteella, aktiivisuustason mittaamiseen sekä toiminnan ennakoimiseen ja aikomusten tulkitsemiseen. Analyysin tulokset voidaan välittää reaaliaikaisesti ulkoisiin palveluihin. 

Analysoitua tietoa käytetään erilaisiin tarkoituksiin eri sovellusaloilla. Vähittäiskaupan alalla järjestelmä voi esimerkiksi antaa tietoa asiakkaiden toiminnasta: missä he viettävät aikaansa, mistä he ovat kiinnostuneita tai mihin he aikovat seuraavaksi mennä. Kerättyä tietoa analysoimalla voidaan esimerkiksi mallintaa erilaisia asiakastyyppejä sekä suunnitella myymälätiloja ja tuotteiden esillepanoja asiakkaiden ja kauppiaiden tarpeiden mukaan ja tarjota näin entistä parempaa asiakaspalvelua.

Älykkäissä valaistusratkaisuissa tietoa voidaan käyttää luomaan dynaamisia, henkilökohtaisia valaistusratkaisuja vaikkapa asiakaskokemuksen parantamiseksi myymälässä. Järjestelmä luo palkitsevan ja mielenkiintoisen asiakaskokemuksen säätelemällä valaistusta dynaamisesti sen mukaisesti, miten ihmiset käyttäytyvät myymälässä. Myynnissä olevia tuotteita ja kohokohtia voidaan korostaa suunnistautumisen parantamiseksi. Pääkäytävien ulkopuolella olevista myymäläalueista voidaan tehdä aiempaa houkuttelevampia. Kun kaupan tuotekokoelmat ovat aiempaa selvemmin näkyvissä, asiakas tuntee olonsa kotoisammaksi. Näin ollen hän viettää kaupassa enemmän aikaa ja tällä on positiivinen vaikutus asiakaskokemukseen ja lopulta myyntiin.

Syvyyskameratekniikkaan perustuvaa ihmisten havaitsemis- ja seurantajärjestelmää on pilotoitu vähittäiskaupoissa Suomessa ja Alankomaissa. Tilanhallintaan liittyvää sovellusta on pilotoitu Belgiassa ja Suomessa, ja vanhusten hoitoon käytettävää sovellusta Suomessa.