Sign In

Dataperustaiset ratkaisut

 

​​Teollinen internet ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

Samaan aikana kuin mahdollisuudet kerätä tietoa kaikesta liiketoimintaan liittyvästä toiminnasta paranevat, kasvaa kiinnostus kehittää teknologioita, sovelluksia ja prosesseja, joiden avulla tästä uudesta tiedosta saadaan enemmän hyötyä liiketoimintaan. Eri lähteistä kerättävät valtavat datamäärät, riittämättömät keinot reaali-aikaiseen tiedonkäsittelyyn, rajoittuneet työkalut ja keinot data-analytiikkaan sekä riittävän sovellusalueosaamisen yhdistäminen data-analytiikkaan ovat haasteita, joita useat yritykset kohtaavat suunnitellessaan ratkaisuja kehittyneempään data-analytiikkaan.

Kasvata liiketoimintaymmärrystäsi dataan perustuvilla ratkaisuilla

Autamme asiakkaitamme kehittämään uutta liiketoimintaa, joka perustuu datan parempaan hyödyntämiseen. Meillä on vahvaa osaamista dataan pohjautuvasta liiketoiminnan kehittämisestä, kehittyneistä analytiikkatyökaluista ja menetelmistä, tiedonhallintaratkaisuista ja siitä, miten syvällinen toimialaosaaminen yhdistetään kehittyneeseen data-analytiikkaan.

VTT satsaa neljän vuoden aikana yritysten ja yhteiskunnan teollisen internetin kyvykkyyksien ja kilpailukyvyn kehittämiseen 90 miljoonan euron arvosta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä useissa projekteissa. Työ tehdään Pro IoT -kärkiohjelman puitteissa.

​​Digitaaliset palvelut

Meillä on osaamista ja kokemista eri toimialojen liiketoimintamalleista ja tavoista soveltaa niitä erilaisilla liiketoiminta-alueilla. Tämän osaamisemme ja asiantuntemuksemme ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme kehittämään nykyistä ja rakentamaan uutta liiketoimintaa datan ympärille.

Etunamme on lisäksi asemamme riippumattomana palvelujen suunnittelijana. Voimme auttaa asiakasta suunnittelemaan ja toteuttamaan parhaan mahdollisen ratkaisun, joka on lisäksi täysin tietojärjestelmästä riippumaton.

​​​​Digitaalinen palvelu-liiketoiminta »

Asiantuntijoidemme avulla yritykset voivat hyödyntää sekä digitaalisten palveluiden tarjoamia liiketoimintahyötyjä että uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

​ ​​​

Digitaalisen median järjestelmät »

Avullamme kehitetään standardeihin perustuvia ratkaisuja digimedian tuotantoon, mikä mahdollistaa helposti siirrettävien järjestelmien monipuolisen, joustavan ja jatkuvan kehittämisen.

​ ​​​

Digitaalisten palveluiden kehittäminen »

Menestyvien digitaalisten palveluiden lisäksi asiakkaamme saavat hyödynnettyä entistä tehokkaammin digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet.

​ ​​​

​​​​Ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden elinkaarenhallinta »

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan parhaan mahdollisen hyödyn tuotteista ja palveluista – koko niiden elinkaaren ajan.

​ ​​​

Yhteiskehittäminen käyttäjien kanssa »

Kehitämme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa parhaita mahdollisia palveluita, joita käyttäjillä on helppo ottaa omakseen.

​ ​​​

Datan analysoiminen

Osaamme yhdistellä, käyttää ja jalostaa eri lähteistä kerättyä tietoa niin, että siitä on hyötyä asiakkaan liiketoiminnalle. Meillä on osaamista muun muassa data-analyysista reaaliajassa ja laskentakapasiteetiltaan rajoittuneissa ympäristöissä, kuten matkapuhelimissa. Erilaisilla visualisointitavoilla voidaan moniulotteista dataa esittää käyttäjälle tavalla, josta tämä ymmärtää heti senhetkisen tilanteen.

Yhdistämällä ja soveltamalla eri alojen asiantuntemustamme yleisestä analytiikasta, esimerkiksi tilastotieteestä ja koneoppimisesta, ohjelmistojen kehittämisestä sekä sovellusaloilta voimme auttaa asiakkaitamme ymmärtämään paremmin liiketoimintaan ja sen prosesseihin liittyviä ilmiöitä.  

Arvoa digitaalisen tiedon hallinnasta »

Ratkaisujemme avulla organisaatiosi voi ottaa käyttöön uusia relevantteja tietolähteitä juuri organisaatiosi tarpeisiin suunniteltujen sähköisten palveluiden avulla.

​ ​​​

Data-analytiikka »

Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja tiedon analysointiin monilla sovellusalueilla. Yhdistämme data-analyysin viimeisimpiä menetelmiä ja työkaluja eri sovellusalueiden erinomaiseen asiantuntemukseen.

​ ​​​

Uudet käyttöliittymät

Olemme lisätyn todellisuuden ja 3D-kameranseurantaan liittyvän teknologian edelläkävijä. Menetelmiemme avulla yritykset voivat lisätä uusien palveluiden ja konseptien käytettävyyttä ja käyttöastetta. Esimerkkinä näistä menetelmistä ovat lisätyn todellisuuden kirjastot, jotka matkapuhelimen tai web-kameran kuvaan tuodaan virtuaalisia objekteja, esim. kuvia, 3D-objekteja ja tekstiä.

​​​​InTouch-käyttöliittymä »

Teknologiamme avulla esimerkiksi sormus, ranneke, älyrannekello tai jopa rakennekynsi voi toimia käyttöliittymänä, jolla tiedostot siirretään suoraan näytöltä toiselle koskettamalla.

​ ​​​

​​​​Lisätty todellisuus ja 3D-kameranseuranta »

Useiden vuosien tutkimustyön ansiosta olemme tällä hetkellä yksi markkinoiden merkittävimmistä 3D-kameranseurantateknologian (3D-tracking) tarjoajista.

​ ​​​

Kyberturvallisuus

Autamme yrityksiä kehittämään luotettavia langattomia alustoja ja varmistamaan tietoturvan riittävän tason kehitysprosessin aikaisessa vaiheessa. Meillä on kattava kokemus standardoiduista tietoturvaratkaisuista sekä varmenteiden, avainten, kryptografian ja vesileimojen käytöstä.

Kyberturvallisuus-testaus »

Parannamme asiakkaidemme mahdollisuuksia varautua yhä kasvaviin kyberuhkiin. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön erityisen Cyber War Room -laboratorion, jossa kyberturvallisuustestausta voidaan tehdä hallitusti, luotettavasti ja luottamuksellisesti.

​ ​​​

Teollisuuden kyberturvallisuus »

VTT on sitoutunut toteuttajaksi Huoltovarmuuskeskuksen tilaamassa monivuotisessa hankekokonaisuudessa kotimaisen teollisuuden kyberturvallisuuden kehittämiseksi ja tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi.

​ ​​​

Turvallisuus-ratkaisuja sulautetuille järjestelmille »

Meillä on pitkä kokemus sulautetuille laitteille kuten älypuhelimille, reitittimille, ympäristöantureille ja älykkään sähköverkon komponenteille tarkoitettujen turvallisten ja luotettujen ympäristöjen suunnittelusta ja toteutuksesta. 

​ ​​​

Esimerkkejä yhteistyöstä kanssamme:

Miksi VTT?

VTT on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Taustallamme on 73 vuotta tiedettä, huippututkimusta, tuloksia ja näyttöjä asiakkaidemme kilpailukyvyn kasvusta ja menestyksestä. Kehitämme uusia älykkäitä teknologioita, tuloksellisia ratkaisuja ja innovatiivisia palveluita. Laajan kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen avulla varmistamme tiedon ja teknologian tehokkaan siirron ja hyödyntämisen. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa teemme teknologiasta tulosta ja rakennamme menestystä sekä hyvinvointia ihmisten parhaaksi.

 

​​​Kaipaatko tukea yrityksesi T&K-prosessiin?

Ota meihin yhteyttä!

​Tehokasta ja älykästä toimitilajohtamista

Asiakas: Senaatti-kiinteistöt

Haaste: Kuinka digitalisointi voi auttaa parantamaan toimitilojen käyttäjien, palveluntarjoajien ja omistajien toiminnan tehokkuutta?

Ratkaisu: VTT on luonut yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa uuden digitaalisen palvelun, joka helpottaa vuorovaikutusta toimitilojen käyttäjien, omistajien, palveluntarjoajien sekä itse toimitilojen välillä. Palvelu yhdistelee toimitilatietoa eri lähteistä, kuten rakennusautomaatiosta, ja jakaa sen reaaliaikaisesti eri käyttäjäryhmille. Myös toimitilan käyttäjät toimivat ratkaisussa yhtenä tietolähteenä antamalla sisäympäristöön liittyvää palautetta. Uutta palvelua pilotoidaan useissa Senaatti-kiinteistöjen omistamissa toimitiloissa.

Hyöty: Tuottavuuden kasvu energian säästön ja kunnossapitopalveluiden paremman priorisoinnin ansiosta.

"VTT:n asiantuntijoiden tuki on ollut avainasemassa projektin onnistumisen kannalta. Me tiedämme mitä haluamme, VTT tietää, miten voimme sen saavuttaa."

Esa Halmetoja, kehityspäällikkö, Senaatti-kiinteistöt

 

Avoin innovaatiotila uusien palvelujen kehittämiseen yhdessä kuluttajien kanssa

Asiakas: Novita Oy

Haaste: Kuinka kerätä talteen asiakaskäyttäytymistä koskevia näkemyksiä ja kehittää uusia neulomispalveluita?

Ratkaisu: VTT:n Owela on verkossa toimiva yhteiskehittämisalusta, joka auttaa yrityksiä suunnittelemaan uusia palveluita yhdessä kuluttajien kanssa heidän tarpeidensa ja ideoidensa pohjalta.

Hyödyt:

  • Helppo ja nopea käyttöönotto.
  • Nopea ja suora palaute loppukäyttäjiltä heidän tarpeidensa mukaisen palvelun luomiseksi.
  • Mahdollisuus tavoittaa suuri määrä kansainvälisiä käyttäjiä.

 

"VTT oli meille ainoa mahdollinen kumppani, joka kykeni täyttämään tutkimuksen aikataulua ja laajuutta koskevat vaatimuksemme. Heillä oli jo kaikki tarvittavat prosessit ja työkalut, joita tutkimuksen menestyksellinen tekeminen vaati, kuten Owela." Susanne Ranta-Kiiski, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Novita

Owelan sivuille »

 

Avoin innovaatiotila palvelujen yhteiskehittämiseen käyttäjien kanssa

Asiakas: F-Secure Oyj

Haaste: Kuinka tuoda käyttäjät mukaan yrityksen innovaatioprosessiin ja päästä joustavaan vuorovaikutukseen kuluttajien kanssa?

Ratkaisu: Kuluttajatutkimus VTT:n Owela-työtilan avulla. Se on avoin ja innovatiivinen ympäristö, jossa kuluttajat voivat jakaa luovia ajatuksiaan.

Hyödyt:

  • Tutkimuksen tulokset olivat heti käytettävissä ja vaikuttivat tuotevalikoimiin.
  • Verkkomenetelmä on sallinut jatkuvan ja monipuolisen vuorovaikutuksen kuluttajien kanssa.
  • Antaa arvokasta näkemystä kuluttajien pitkäaikaisista käyttötottumuksista.

 

"Tämä oli meille merkittävä tutkimus, sillä välittömien parannusideoiden lisäksi se antoi meille syvällistä strategista näkemystä asiakkaistamme ja heidän käyttäytymisestään."

Ville Nore, käytettävyysasiantuntija, käyttökokemus, F-Secure Oyj

 

Uusia ominaisuuksia lisätyn todellisuuden sovellukseen

 
Asiakas: Inglobe Technologies

Haaste: Miten luoda vakaa, huipputason 3D kameranseurantamenetelmä lisätyn todellisuuden sovellusta varten?

Ratkaisu: VTT tarjosi tärkeää taustateknologiaa ja osaamista vakaan, pistepilviin perustuvan 3D kameranseurantamenetelmän kehittämiseen erillis- ja mobiililaitteille.

Hyödyt:

  • Helppo integroitavuus Ingloben alustaan.
  • Ratkaisu täytti joustavuus- ja vakausvaatimukset ja mahdollistaa uusien työnkulkujen käytön sovelluksessa.

 

”Meillä oli yhteinen tavoite ja työskentelimme VTT:n kanssa ikään kuin olisimme olleet osa samaa tiimiä. Charles Woodwardin johtama tutkimustiimi on todella ystävällinen ja ammattitaitoinen.”

Graziano Terenzi, toimitusjohtaja, Inglobe Technologies Srl