Sign In

Arvoa digitaalisen tiedon hallinnasta

 

Kehitämme liiketoimintalähtöistä ja toimittajariippumatonta digitaalisen tiedon hallintaa ja hyödyntämistä läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, sillä tavoitteenamme on tukea yritysten sekä julkishallinnon kilpailukykyä nopeasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Ratkaisujemme avulla organisaatiosi voi ottaa käyttöön uusia relevantteja tietolähteitä juuri organisaatiosi tarpeisiin suunniteltujen sähköisten palveluiden avulla. Riippumaton asemamme mahdollistaa aidon asiakastarpeen ja -edun huomioimisen ratkaisujen suunnittelussa.  Olemme luotettava ja riippumaton ICT teknologiakehityksen sekä sähköisten palveluiden arkkitehtuurit ja teknologiat tunteva kumppani.

Arvoa olennaisesta digitaalisesta tiedosta sähköisillä palveluilla

Nykyisin lähes kaikista asioista on mahdollista saada digitaalista tietoa. Olennaista on tunnistaa mitkä tiedot ja tietoyhdistelmät tuottavat lisäarvoa organisaation toiminnalle tai suoraan kuluttajille sähköisten palveluiden kautta. Ratkaisujemme avulla asiakkaamme voivat kehittää liiketoimintaa ja kilpailukykyä nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassa tuomalla relevantit digitaaliset tiedot saataville tarvelähtöisesti suunniteltujen sähköisten palveluiden avulla.

Uusina organisaatioiden toiminnan kannalta relevantteina tietolähteinä toimivat usein esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden käytöstä kerätty tieto sekä erinäiset automaatiojärjestelmien ja verkotettujen sensoreiden tarjoamat tiedot. Laaja teknologiaosaamisemme sekä tarjoamamme mahdollistaa kompleksistenkin järjestelmäkokonaisuuksien suunnittelun sekä nopean koestamisen organisaationne tarpeista lähtien.     

Sähköisten palveluiden ja digitaalisen tiedonhallinnan tutkimusta ja ratkaisuja

Olemme kehittäneet asiakkaidemme kanssa esimerkiksi kiinteistönhallinnan, energianjakelun ja liikenteen tiedonhallintaa ja sähköisiä palveluita. Tutkimusprojekteissamme tutkimme mm. semanttista tiedonhallintaa ja sähköisten palveluiden arkkitehtuureja, sekä näiden teknologioita, jotta voimme tarjota asiakkaillemme teknologisesti kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja. Kokeneet ja osaavat asiantuntijaamme sekä oma HPC/Cloud -ympäristömme mahdollistaa tutkimuksen, ratkaisusuunnittelun sekä pilottien tekemisen osaavassa, turvallisessa ja suorituskykyisessä ympäristössä.