Sign In

Digitaalisen median järjestelmät

 

​​

Teknologiset ratkaisumme eivät sido asiakkaitamme yhteen toimittajaan, vaan tarjoavat valinnanvapautta nyt ja tulevaisuudessa.

VTT:n mallinnusosaamisen sekä prosessi- ja teknologiakartoitusten avulla kehitetään standardeihin perustuvia ratkaisuja digimedian tuotantoon, mikä mahdollistaa helposti siirrettävien järjestelmien monipuolisen, joustavan ja jatkuvan kehittämisen.

Olemme määritelleet esimerkiksi HelMet e-kirjaston metatietojen siirron sekä suunnittelimme digitaalisen kirjaston toiminnallisuudet. Kansainvälisesti kilpailukykyinen ratkaisumme HelMet e-kirjaston tarpeisiin ovat sovellettavissa myös muihin digitaalisiin kirjastoihin.

Lisensoimme menetelmän oppivasta suosittelujärjestelmästä HelMet e-kirjastolle. Järjestelmä hyödyntää kirjaston asiakkaiden lainadataa suositellessaan uusia kirjoja käyttäjilleen.

Metatietojen standardeista ePub, Onix3 ja Xml ovat oleellisena osana suunnittelua

Asiantuntijoillamme on 15 vuoden kokemus digitaaliseen julkaisuun liittyvistä tuotantoprosesseista sekä digitaalisen mediatuotannon suunnittelusta erityyppisiin päätelaitteisiin, kuten esimerkiksi älypuhelimiin ja tabletteihin.

Vahvuutemme ovat html5-pohjaiset verkkoteknologiat, joiden avulla voimme toteuttaa tavallisella verkkoselaimella toimivia tuotteita, kuten rikkaita mediasisältöjä sisältäviä ja sopeutuvia käyttöliittymiä. Palvelut voivat mukautua esimerkiksi käyttäjän päätelaiteominaisuuksiin, kontekstiin, paikkaan ja profiiliin.

VTT:llä on tutkittu uutisaineiston kuvailemista, esittämistä ja arkistointia, jotta saisimme selville, kuinka verkkopalvelu kykenee tarjoamaan käyttäjäkohtaisesti sopivia uutisia oikeassa päätelaitteessa ja täydellisellä ajoituksella. Ratkaisujamme on hyödynnetty useissa yritysten rakentamissa palveluissa.

Jalostamme big datasta tulevaisuuden mediapalveluita

VTT:n monipuolisen tutkimusinfran avulla voimme muokata suuria tietomassoja (big dataa) helposti ymmärrettävään muotoon ja luoda muokatuista tietomassoista täysin uudenlaisia mediapalveluita.

Olemme tehneet aktiivista yhteistyötä esimerkiksi Next Media -ohjelmassa yritysten ja muiden tutkimuslaitosten, kuten Tampereen Yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa. VTT:llä oli ohjelmassa merkittävä rooli käyttäjien tarpeiden tunnistamisessa ja prototyypin valmistamisessa.

Tyypillisesti asiakkaitamme ovat suuret mediayhtiöt, jotka haluavat kasvattaa digitaalisista sisällöistä ja palveluista saatavaa liikevaihtoaan. Osaamme kuitenkin hyödyntää myös verkkopalveluiden käyttäjätietoja kehittäessämme uudenlaisia ratkaisuja. Siitä hyötyvät erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalveluita tuottavat toimijat.