Sign In

Yhteiskehittäminen käyttäjien kanssa

 

Kehitämme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa parhaita mahdollisia palveluita, joita käyttäjillä on helppo ottaa omakseen.

Yhteiskehittämisen avulla ymmärrätte asiakkaidenne tarpeita ja toiveita paremmin. Käyttäjät voidaan ottaa kehitystyöhön mukaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja näin voidaan säästää rahaa tuotekehityksessä, kun uusia ideoita voidaan testata ennen kallista toteutusvaihetta.

Toisaalta käyttäjät ovat myös parhaita asiantuntijoita kehittämään edelleen jo olemassa olevaa palvelua tai tuotetta.

Vuorovaikutuksella edistetään asiakastyytyväisyyttä ja sitoutumista sekä tavoitetaan uusia asiakkaita

Asiantuntijamme ovat kartoittaneet esimerkiksi Novitalle avainkäyttäjäryhmiä sekä heidän tarpeitaan kansainvälistä verkkoyhteisöä varten. Tutkimuksen tulosten perusteella voitiin tehdä johtopäätöksiä siitä, millaiset ominaisuudet ja sisällöt palvelisivat kohderyhmiä parhaiten.

Next Media -tutkimusohjelmassa selvitettiin puolestaan kuluttajien mediankäyttötapoja sekä sitä miten, missä ja milloin he ovat kiinnostuneita käyttämään uutissisältöä.

Mediatalot saivat arvokasta tietoa siitä, millaista uutissisältöä lukijat mieluiten hyödyntäisivät eri päätelaitteilla. Ohjelmassa kuluttajat otettiin osaksi sanomalehtien digitaalisten jakelukanavien suunnittelua ja kehittämistä.

Yhteiskehittämisessä käyttäjät saavat äänensä kuuluviin

Yhteiskehittämishankkeissa asiantuntijamme toimivat yrityksen ja loppukäyttäjien välissä puolueettomina tiedon kerääjinä ja analysoijina. Luomme jokaiselle tutkimukselle tapauskohtaisesti sopivat puitteet, ja sovellamme käytettäviä menetelmiä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Yhdistämme tutkimustyössämme perinteisiä laadullisen tutkimuksen menetelmiä, kuten haastatteluita ja ryhmäkeskusteluja, mitattaviin tutkimusmenetelmiin, kuten silmänliikekameraan tai ihmisten seurantateknologiaan.

Owelaa online-kehittämistä

VTT:llä kehitetyn Owela-innovaatiotilan avulla on helppo kerätä laadullista tutkimustietoa suurelta määrältä käyttäjiä heidän sijainnistaan riippumatta. Owelassa käyttäjät pääsevät itse vaikuttamaan tuotteiden ja palveluiden kehitykseen. Innovaatiotilassa voi keskustella toisten käyttäjien kanssa, lukea heidän ideoitaan, ja viedä niitä eteenpäin.

Tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittäminen onnistuu Owelan avulla helposti, ja markkinoille tuomiseen kuluva aika lyhenee oleellisesti. Innovaatiotilassa pääsette asiakkaidenne iholle sekä samalla lisäätte niin heidän tyytyväisyyttään kuin myös sitoutumistaan tuotteitanne ja palveluitanne kohtaan.

Owelaa on hyödynnetty menestyksekkäästi useissa eri yhteiskehittämisen projekteissa. Löydetään yhdessä liiketoimintanne kannalta merkittävimmät mahdollisuudet!