Sign In

VTT:n Solution Sprint

 

VTT:n Solution Sprint on uusi tuotteistettu T&K-palvelu yritysten datalähtöis­ten liikeideoiden testaamiseen. Siinä kehitetään ratkaisu yrityksen esittämään sovellusideaan ja toteutetaan testausvalmis konsepti viikossa. Palvelu perustuu VTT:n ohjelmistoalustoihin, joilla laitteet, mittalaitteet ja anturit kytkeytyvät reaa­liaikaiseen pilvilaskentaympäristöön, käsitellään dataa ja luodaan liiketoimintaa tukevia sovelluksia.

MITEN SE TOIMII?

1. Sovitaan yhdessä konkreettinen liiketoimintaan liittyvä sovellusidea, jonka toimivuutta halutaan testata käytännössä.  

2. VTT kytkee, asentaa ja toteuttaa asiakkaan kanssa tiiviissä vuoro-vaikutuksessa tarvittavat ohjelmistopaketit ja ohjelmistotyökalut. Aikaa tekemiseen menee viikko. 

3. Asiakas saa toimivan ohjelmistoratkaisun, jonka avulla voi testata vapaasti sovellus- ja liiketoimintakonseptiaan 1-4 kuukauden testausjakson ajan. 

 

HISSIN VIKAANTUMISEN ENNUSTAVA OHJELMISTO:

Kiinteistössä oli hissi, joka menee aika ajoin epäkuntoon. Kytkeytymällä hissistä saatavaan dataan ja tuomalla sieltä saatavissa olevia para­metreja, ohjelma rakensi ennustavan mallin kymmenessä minuutissa. Data pitää sisällään puolen vuoden aikana kerättyä dataa hissistä. Lyhyen koulutusvaiheen jälkeen analysoidaan reaaliaikaisesti sisään tulevaa dataa. Tällöin on vikaantumisen ennustava ohjelmisto tehty. Kokonaisaika toimivan konseptin toteutukseen oli viisi päivää. Tuotteistamalla konsepti voidaan parantaa huoltopalvelua tai palvelun tuottamis­mallia. Lisäksi voidaan tunnistaa hissien vikaan­tumismekanismeja, kehittää ja hallita koneistoa ja sen komponentteja tai vaikka koko järjestel­mää. Solution Sprintin mahdollistama toimiva konsepti toimii testiympäristönä asiakasarvon selvittämiseen.

 

JÄTEVEDEN MONITOROINTI ETÄSENSOREILLA:

Asiakas halusi kehittää nopean ratkaisun jäte­veden etähallintapalveluksi. Valittu mittalaite kytkettiin verkkoon, sen data tuotiin pilveen ja käsiteltiin reaaliaikaisesti. Sovelluksessa mittaus­tieto ja hälytystiedot liitettiin karttapohjalle, joka samalla osoitti jätevesikohteen sijainnin. Palvelun tuottaja saa näin reaaliaikaisen mittaustiedon käyttöliittymäänsä milloin ja missä tahansa. Tuotteistuksen kautta sovellukseen on helppo liittää lisää mittalaitteita muissa maantieteellisissä sijainneissa sekä luoda automaattista tietojen raportointipalvelua jäteveden käsittelijälle ja viranomaisille. Mittalaitetoimittaja voi kytkeytyä samaan pilviympäristöön ja tarjota ennakoivaa huoltoa ja ylläpitää laitettaan. Toimiva konsepti toteutettiin viikon kestäneessä Solution Sprin­tissä. Yksinkertainen toimiva konsepti tarjoaa uskottavuutta asiakasarvon ja kysynnän sel­vittämiseen sekä vähentää pienenkin yrityksen riskiä investoida tuotteistukseen.