Sign In

Langaton tiedonsiirto

 

​​

​​Suurempi kapasiteetti energiatehokkaasti

VTT keskittyy langattomien kommunikaatiolaitteiden antenni- ja radio-osaamiseen ja niihin läheisesti liittyvän laskennan toteuttamiseen. Radiojärjestelmissä keskitytään tulevaisuuden järjestelmien arkkitehtuureihin, menetelmiin ja algoritmeihin, laskenta-alustojen kohdalla painopiste on alustojen ja ohjelmistojen suorituskyvyssä, energian hallinnassa ja toteutusteknologioissa.

Tulevaisuuden kommunikaatiossa käytetään monitietoliikennejärjestelmiä, kuten langattomia sensoriverkkoja, päällepuettavia kommunikaatiolaitteita ja lyhyen kantaman verkkoja yhdessä nykyaikaisten operaattoriverkkojen kanssa. Laite- ja järjestelmätoteutuksissa korostuu joustavuus ja laajennettavuus, energia- ja kustannustehokkuus, ja tuotesuunnittelun laajennettavuus tietoliikenteen tuoteperheiksi.

Tietoliikenteen vaatimien energia- ja taajuusresurssien tehokkaampi hyödyntäminen on edellytys kasvavan tietoliikenteen vaatimusten toteuttamiseksi. Varsinkin suorituskyky- ja yhteensopivuusvaatimukset asettavat laitteiden ja verkkojen toiminnalle suuria haasteita. Täysin uusien tietoliikennekonseptien, kuten kognitiivisten ja älykkäiden verkkoratkaisujen, avulla helpotetaan näköpiirissä olevaa taajuuksien tukkeutumista.

VTT:n osaaminen perustuu pitkäaikaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön tietoliikenteessä, moderneihin tutkimusympäristöihin ja nykyaikaisiin mallinnus-, simulointi-, suunnittelu- ja ohjelmointiympäristöhin.

​​Antennit ja RF-ratkaisut langattomaan tiedonsiirtoon

RF-komponenttiteknologioidemme avulla laitevalmistajat voivat valmistaa entistä pienempiä laitteita radion suorituskyvystä tinkimättä. Antennit ja RF-komponentit ovat langattomien järjestelmien tärkeimpiä osia, sillä niillä on huomattava vaikutus yhteyksien suorituskykyyn. Suorituskyvyn optimointi onkin erinomainen tapa erottua kilpailijoista.

​​​​Antennit ja RF-teknologiat  »

Kehitämme antenneja, antenniryhmiä, komponentteja, virtapiirejä, moduuleja ja alijärjestelmiä radiotaajuusviestintä- ja mittaussovelluksiin.

​ ​​​

Laitteistojen ja ohjelmistojen suorituskyky

Laitteistojen suorituskyvyn simulointityökalujen ja arkkitehtuurin asiantuntijana autamme asiakkaitamme varmistamaan, että suunniteltavilla ratkaisuilla on riittävä kapasiteetti ja suorituskyky. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista ohjelmistotestausta, jonka avulla yritykset voivat suorittaa testauksen huomattavasti aiempaa nopeammin ja kattavammin. Tämä säästää kustannuksia sekä tehostaa ja vauhdittaa kehitysprosessia.

Tietokone-järjestelmien suorituskyvyn arviointi »

ABSOLUT-menetelmämme vähentää järjestelmäsuunnittelun kustannuksia ja riskejä. ABSOLUT on järjestelmän suorituskyvyn simulointimenetelmä sulautettujen tietokonejärjestelmien arviointiin varhaisessa suunnitteluvaiheessa sekä suunnitteluavaruuden tutkimiseen.

​ ​​​

Viestintä-järjestelmien suorituskyvyn testaus »

Edistykselliset suorituskyvyn ja laadun mittaamiseen tarkoitetut testauslaboratoriomme ja -työkalumme tuottavat korkealaatuisia tuloksia, ja testauspalveluvalikoimamme kattaa viestintäjärjestelmien kaikki komponentit tai sovellukset.

​ ​​​

Automaattinen ohjelmistotestaus »

Autamme asiakkaitamme yksinkertaistamaan tuotekehitysprosesseja edistyneillä testaus- ja testiautomaatioratkaisuillamme. Tunnistamme yhdessä asiakkaan kanssa nykyisen testausprosessin pullonkaulat ja toteutamme asiakkaan teknologoihin ja ympäristöön parhaiten soveltuvat ratkaisut niiden poistamiseksi.

​ ​​​

Energian käytön optimointi »

Energiankäytön optimointimenetelmiemme, kuten DVFS:n, avulla voi saavuttaa suuremman tehon pienemmällä energian kulutuksella.

​ ​​​

Radiojärjestelmät

Radiojärjestelmäosaamisemme tukee tulevaisuuden langattomia ratkaisuja kehittäviä asiakkaita.  Autamme asiakkaitamme saamaan uudet langattomat ratkaisut markkinoille entistä nopeammin ja tehokkaammin.

​​​​Radiojärjestelmien suunnittelu ja testaus »

Osaamisemme ja ratkaisumme auttavat kasvattamaan radiojärjestelmien kapasiteettia sekä energia-, kustannus- ja taajuustehokkuutta sekä vähentämään niiden aiheuttamia häiriöitä ja havaittavuutta.

​ ​​​

​​​​Radiomodeemien optimointi »

Suunnittelemme radiomodeemeja siten, että järjestelmäkapasiteetti, energiatehokkuus, radiotaajuuksien hyödyntäminen sekä kustannustehokkuus paranevat ja langattoman tietoliikenteen aiheuttamat häiriöt sekä havaittavuus vähenevät.

​ ​​​

​​​​Tulevaisuuden radiojärjestelmät »

Autamme asiakkaitamme vastaamaan 5G järjestelmien vaatimuksiin. Kehitämme teknologioita, jotka mahdollistavat korkeat siirtonopeudet ja suuren kapasiteetin mobiiliviestinnässä sekä luotettavat, edulliset ja vähän energiaa käyttävät yhteydet.

​ ​​​

Älykäs resurssien hallinta »

Parannamme tuotteiden suorituskykyä ja kustannustehokkuutta älykkäällä radio- ja verkkoresurssien hallinnalla.

​ ​​​

Turvallisuusratkaisut

Autamme yrityksiä kehittämään luotettavia langattomia alustoja ja varmistamaan tietoturvan riittävän tason kehitysprosessin aikaisessa vaiheessa. Meillä on kattava kokemus standardoiduista tietoturvaratkaisuista sekä varmenteiden, avainten, kryptografian ja vesileimojen käytöstä.

Kyberturvallisuus-testaus »

Parannamme asiakkaidemme mahdollisuuksia varautua yhä kasvaviin kyberuhkiin. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön erityisen Cyber War Room -laboratorion, jossa kyberturvallisuustestausta voidaan tehdä hallitusti, luotettavasti ja luottamuksellisesti.

​ ​​​

Teollisuuden kyberturvallisuus »

VTT on sitoutunut toteuttajaksi Huoltovarmuuskeskuksen tilaamassa monivuotisessa hankekokonaisuudessa kotimaisen teollisuuden kyberturvallisuuden kehittämiseksi ja tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi.

​ ​​​

Turvallisuus-ratkaisuja sulautetuille järjestelmille »

Meillä on pitkä kokemus sulautetuille laitteille kuten älypuhelimille, reitittimille, ympäristöantureille ja älykkään sähköverkon komponenteille tarkoitettujen turvallisten ja luotettujen ympäristöjen suunnittelusta ja toteutuksesta. 

​ ​​​

 

Esimerkkejä yhteistyöstä kanssamme:

Miksi VTT?

VTT on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Taustallamme on 73 vuotta tiedettä, huippututkimusta, tuloksia ja näyttöjä asiakkaidemme kilpailukyvyn kasvusta ja menestyksestä. Kehitämme uusia älykkäitä teknologioita, tuloksellisia ratkaisuja ja innovatiivisia palveluita. Laajan kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen avulla varmistamme tiedon ja teknologian tehokkaan siirron ja hyödyntämisen. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa teemme teknologiasta tulosta ja rakennamme menestystä sekä hyvinvointia ihmisten parhaaksi.

Kaipaatko tukea yrityksesi T&K-prosessiin?

Ota meihin yhteyttä!

​Langattomat mesh-verkot satamalaitteiden ohjauksessa

Asiakas: Singaporen satamatoiminnasta vastaava PSA-yhtiö.

Haaste: Satamien rahdinkäsittelystä on tulossa automaattista, koska toimintaa on tehostettava ja kustannuksia leikattava. Automaattisia konttien kuljetukseen tarkoitettuja ajoneuvoja ohjataan langattomien verkkojen avulla. Luotettavien langattomien yhteyksien tarjoaminen satamaympäristössä on vaativaa, sillä satamat ovat radiosignaalien siirron kannalta haasteellisia ympäristöjä. 

Ratkaisu: VTT suunnitteli ja rakensi mesh-teknologiaan perustuvan langattoman testi- ja demonstraatioverkon Singaporen satamaan. Verkko takaa katkeamattomat langattomat yhteyden automaattisten ajoneuvojen ohjaamiseksi. 

Hyödyt: Ratkaisu mahdollistaa automaattisten ajoneuvojen etähallinnan ja käytön konttien kuljettamiseen satamissa. Katkeamattomien langattomien yhteyksien takaamiseksi käytetään useampia rinnakkaisia verkkoja.

 

Tutustu myös:

Tietoliikenneverkot »