Sign In

Automaattinen ohjelmistotestaus

 

​Laadukkaiden ohjelmistotuotteiden toimitus alkuperäisessä aikataulussa ja budjetissa

VTT auttaa asiakkaita yksinkertaistamaan tuotekehitysprosesseja edistyneillä testaus- ja testiautomaatioratkaisuilla. Tunnistamme yhdessä asiakkaan kanssa nykyisen testausprosessin pullonkaulat ja toteutamme asiakkaan teknologoihin ja ympäristöön parhaiten soveltuvat ratkaisut niiden poistamiseksi.

VTT tuntee ohjelmistotestauksen parhaat menetelmät ja tekniikat perusteellisesti. Asiantuntijamme tukevat asiakkaiden ohjelmistotestausta esimerkiksi seuraavasti:

  • Testien hallinta, suunnittelu ja toteuttaminen
  • Testiprosessien suunnittelu, analysointi ja kehittäminen
  • Testausautomaation suunnittelu ja kehittäminen

VTT on toteuttanut räätälöityjä testausautomaatioratkaisuja eri aloille, kuten liikenteeseen ja tietoliikenteeseen. Tietoliikennejärjestelmissä VTT on testannut spesifikaatioita, jakanut tietoja, tukenut testiaineistojen luomista, lisännyt testien kattavuutta sekä tehostanut testausresurssien käyttöä testien mallinnuksen ja testigeneraattoreiden avulla. VTT:n toteuttamia ratkaisuja käytetään ketterässä kehityksessä sekä jatkuvassa integroinnissa, jotta asiakkaat voivat toimittaa laadukkaita tuotteita vaativissa aikatauluissa.

Edistyksellistä testiautomaatiotutkimusta

Asiakasprojektien lisäksi VTT on kattava kokemus myös julkisesti rahoitetuista tutkimusprojekteista. VTT osallistuu aktiivisesti suomalaisiin ja kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, joissa kehitetään tulevaisuuden testiautomaatioratkaisuja. Hyödynnämme tätä osaamista toteuttaessamme uudenlaisia innovaatioita asiakkaillemme.
Esimerkkejä julkisista tutkimusprojekteista ovat ITEA2-ATAC, joka keskittyy kompleksisten ja ohjelmistojärjestelmien mallipohjaiseen testiautomaatioon, sekä Tekes-COIN, joka keskittyy tulevien 4G/5G-verkkojen liityntäteknologioiden valvonta- ja testausratkaisuihin.