Sign In

Älykäs resurssien hallinta

 

Parannamme tuotteiden suorituskykyä ja kustannustehokkuutta älykkäällä radio- ja verkkoresurssien hallinnalla

VTT:n asiantuntijoilla on valmiita ratkaisuja älykkääseen radio- ja verkkoresurssien hallintaan sekä osaamista kehittää täysin uudenlaisia menetelmiä asiakkaillemme. Esimerkiksi ns. kognitiivisten radiojärjestelmien toteuttamisessa hyödynnämme radiotaajuuksien ja verkon resurssien käytön sensorointiin, päätöksentekoon sekä oppimiseen liittyviä menetelmiä.

Tuemme asiakkaitamme tuotekonsepteihin ja teknologiaan liittyvissä valinnoissa myös laajalla langattoman viestinnän standardien sekä kansainvälisen sääntelyn kehityksen tietämyksellä. Olemme osallistuneet esimerkiksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) radioviestintäsektorin radiotaajuuksien hallinnan ja kognitiivisen viestinnän kehitystyöhön.

Monipuolisia ratkaisuja nopeasti kasvaviin taajuustarpeisiin

Räjähdysmäisesti kasvava langaton tietoliikenne ja langattomien laitteiden määrä johtaa nykyisin käytössä olevien taajuusalueiden ruuhkautumiseen. Voidaksemme arvioida tulevaisuuden liiketoimintaympäristöä ja teknologioita, olemme kehittäneet malleja kuvaamaan nykyistä taajuuksien käyttöä ja ennustamaan käyttöä tulevaisuudessa.

Jakamalla taajuuksia, uudet taajuudet tulevat saataville ilman, että palveluiden laatu kärsii. Siihen liittyvä LSA-teknologiamme (Licensed Shared Access) mahdollistaa matkapuhelinverkon operaattoreiden taajuuksien jakamisen vakiintuneiden taajuuksien käyttäjien kanssa.

Laaja LSA-konseptin osaamisemme kattaa kaikki tekniikkaan, koekäyttöihin, liiketoimintaan ja sääntelyn liittyvät tekijät. Kehitämme pääasiassa taajuuksien jakamistekniikoita maanpäällisiin viestintäjärjestelmiin, mutta olemme optimoineet samoja tekniikoita myös satelliitti- ja hybridiviestintäjärjestelmiin.

Kohti tehokkaampia ja joustavampia radiojärjestelmiä

Olemme kehittäneet päätösteoreettista menetelmää ns. häipyvissä kanavissa toimivien adaptiivisten siirtojärjestelmien analysointia ja optimointia varten. Siinä huomioidaan palvelun laatuun vaikuttavien muuttujien tilastollinen luonne. Menetelmää voidaan hyödyntää peittoalueen ja kapasiteetin optimoinnissa, energian säästämisessä, häiriöiden vähentämisessä sekä tasoittamaan liikkuvuuden aiheuttamaa kuormitusta verkon sisällä.

Oppimiseen perustuvat hallintamenetelmämme tarjoavat merkittäviä etuja, kuten vähentynyt signalointi verkon yli, parannettu energiatehokkuus ja läpäisynopeus sekä toimintavarmuus muuttuvassa ympäristössä. Nykyiset ratkaisumme sisältävät tehonsäädön, MAC-kerroksen (Media Access Control) ja opportunistisen taajuuksien saatavuuden sekä energiatehokkuuden parantamisen "vihreissä" femtosoluverkoissa.

Kehitettyjä menetelmiä

Olemme soveltaneet kognitiivisia tekniikoita, jotka parantavat energian ja taajuuksien käytön tehokkuutta OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) pohjaisissa femtosoluverkoissa. Viimeisimmät tulokset sisältävät mm.: energiatehokkaan skedulointi-algoritmin ja pilottisuunnittelun OFDMA:lle, energian säästämisen hierarkkisella verkkoarkkitehtuurilla sekä femtosolujen itsenäisen rekonfiguroinnin ja optimoinnin energiasäästöjen aikaansaamiseksi.

Olemme kehittäneet myös arkkitehtuureja ja ohjausmenetelmiä tiheiden piensoluverkkojen solujen yhteistoiminnan koordinointiin sekä ohjaukseen. Niillä parannetaan esimerkiksi taajuuksien saatavuutta, liikenteen ohjaamista, liikkuvuuden hallitsemista ja laadukkaiden palveluiden toimittamista sekä solujen välisten häiriöiden hallintaa.

Konseptimme tarjoaa avoimen, joustavan ja tehokkaan ratkaisun solujen yhteistoiminnan ohjaukseen. Inkrementaalinen lähestymistapamme rakentuu nykyisten matkapuhelin- ja WiFi-verkkojen arkkitehtuurin laajentamiselle ja ohjelmoitavuudelle, joka mahdollistaa avoimet innovaatiot liityntäverkoissa.