Sign In

Tulevaisuuden radiojärjestelmät

 

VTT auttaa asiakkaitaan vastaamaan 5G järjestelmien vaatimuksiin

VTT kehittää teknologioita, jotka mahdollistavat korkeat siirtonopeudet ja suuren kapasiteetin mobiiliviestinnässä sekä luotettavat, edulliset ja vähän energiaa käyttävät yhteydet.

Tutkimuksemme painopistealueita ovat 5G-järjestelmäsuunnittelu ja -arkkitehtuurit, ilmarajapinnat, uusien spektrialueiden ratkaisut ml. millimetriaallot, kognitiivinen verkkojen hallinta, tietoturva- ja käyttövarmuuskysymykset, ohjelmistopohjaiset verkot ja virtualisointi, energiatehokkaat laitteistot, ml. antennit, RF- ja digitaalinen elektroniikka ja ohjelmistotekniikka sekä testausteknologiat ja liiketoimintamallit.

Autamme asiakkaitamme myös uusien konseptien testaamisessa 5G-jästelmäsimulaattorin ja kansallisen testausalustan avulla. Lisäksi aktiivinen työmme erilaissa regulointi- ja standardisointifoorumeissa tukee asiakkaitamme heidän tuotteisiin liittyvässä päätöksenteossaan.

Ratkaisuja erilaisiin haasteisiin

Tuleva 5G-järjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa runsaasti erilaisia käyttökohteita ja vuoden 2020 jälkeisten sovellusvaatimusten täyttämisen. Siitä tulee yleinen infrastruktuuri perinteiseen mobiiliin multimediaviestintään, satelliittiviestintään sekä massiiviseen koneiden väliseen viestintään, joka täyttää sekä kuluttajien että vertikaalisilla toimialoilla toimivien ammattikäyttäjien tarpeet. Vaikka 5G vaatii radikaaleja arkkitehtuuritason muutoksia ja täysin uusien teknologioiden käyttöä, se mahdollistaa myös joustavan siirtymisen nykyisestä järjestelmäarkkitehtuurista ja teknologioista uusiin.

5G-järjestelmän keskeinen osa on sen joustava ja mukautuva ilmarajapinta, joka tukee erityyppisiä palveluita, moniantennirakenteita ja erilaisia laitetyyppejä. Se mahdollistaa myös erilaisten alueellisten optimointien tekemisen ja joustavan spektrialueiden käytön. Myös millimetrialueen ilmarajapinta ja järjestelmäarkkitehtuuri ovat olennainen osa 5G-järjestelmää. Ne mahdollistavat erittäin korkeatasoiset multimedia- ja pilvipohjaiset palvelut sekä millimetrialueen taajuuksien dynaamisen käytön ja tiheiden verkkorakenteiden käyttöönoton.

Järjestelmän toimintakyvyn ja käytettävyyden kannalta tärkeässä osassa ovat myös kognitiiviset radioresurssien ja verkonhallinnan konseptit, algoritmit ja ratkaisut. Jatkossa tarvitaan radikaaleja parannuksia radioresurssien hyödyntämiseen, etenkin eri spektrialueiden joustavaan käyttöön, sekä tukea verkkojen itsehallinnointia, yhteistyötä ja rinnakkaineloa varten.

Uudet toteutusarkkitehtuurit ja -teknologiat mahdollistavat loppukäyttäjien laitteiden, tukiasemien sekä muiden verkkolaitteiden joustavan suorituskyvyn samalla kun materiaalien ja energian kulutus pienenee. Tiedonsiirtomenetelmien ja tietoliikennealustojen toteutusosaamisemme yhdistäminen testausteknologioiden asiantuntemukseemme on avainasemassa menestyvien järjestelmien ja tuotekonseptien kehittämisessä.