Sign In

Painettu äly ja hybridivalmistus

 

Uusia tuotteita ja liiketoimintaa painetusta älystä

Kehitä kanssamme nykyisiä arvoketjuja ja markkinoita mullistavia tuotteita. Tutkimus- ja kehityspalvelumme hyödyntävät materiaali- ja tuotantoteknologioiden uusinta kehitystä. VTT:n painetun älykkyyden liiketoiminta-alueen asiakkaat hyötyvät ainutlaatuisesta tarjoamastamme, jossa yhdistyy pilottimittakaavan tutkimus- ja kehityspalvelut sekä immateriaalioikeudet. Asiantuntemuksemme kattaa suuren määrän painetun älykkyyden teknologioita materiaalien ja tuotantoprosessien kehityksestä aina yksittäisten komponenttien ja integroitujen järjestelmien pilottimittakaavan rullalta rullalle -tuotantoon.

Pilottiympäristö mahdollistaa kaupallistamisen

Meillä on immateriaalioikeuksia painetun älykkyyden materiaaleihin, sovelluksiin ja prosessiteknologioihin liittyen. Monet teknologiat ja prosessit on kehitetty pilottivaiheeseen kaupallistamisen edistämiseksi.

​​Painettu toiminnallisuus

VTT:n mahdollistavat teknologiat painettujen toiminnallisten laitteiden alalla auttavat asiakkaitamme kaupallistamaan älypakkauksia, vieritestiratkaisuja (Point-of-Care, POC) ja hyvinvoinnin seurantatuotteita. Käytämme näiden sovellusten toteuttamiseen suuren volyymin valmistustekniikoita kuten mikrofluidiikkaa, aktiivista paperia ja painettuja indikaattoreita.

​​​​Mikrofluidiikka ja painetut indikaattorit »

Mikrofluidiset lab-on-a-chip-teknologiat edustavat vallankumousta laboratoriokokeissa tuoden miniaturisoinnin, integroinnin ja automaation edut monille tutkimukseen perustuville aloille.

​ ​​​

Hybridielektroniikan ja 3D-muovituotteiden integrointi

Tutkimme aktiivisesti integroitujen ja älykkäiden järjestelmien hyödyntämistä painetussa elektroniikassa ja hybridivalmistuksessa sekä tarjoamme niihin liittyviä tutkimus- ja kehityspalveluita. Tutkimuksessa ja palvelutarjonnassa keskitymme valmistusteknologioiden, kuten rullalta rullalle -painotekniikan, ruiskuvalun ja perinteisten kokoonpanomenetelmien yhdistämiseen, jolloin uutta teknologiaa voidaan integroida saumattomasti perinteisiin tuotteisiin suhteellisen alhaisin kustannuksin.

Hybridielektroniikka ja 3D-muovituotteet »

Yhdistämme perinteisen ja painetun elektroniikan etuja luodaksemme täysin uudenlaisia tuotteita. Lähestymistapamme ansiosta teolliset muotoilijat saavat lisää suunnittelun vapautta kun valmistusteknologiat kehittyvät kohti joustavampaa ja edullisempaa elektroniikkaa.

​ ​​​

Painetun elektroniikan komponentit

Painamme integroitujen järjestelmien rakennuspalikoita, kuten ohutkalvotransistoreita, muisteja, virtalähteitä ja antureita. Komponenttien lisäksi olemme erikoistuneet myös skaalautuvuuteen ja integraatioon. Osaamisemme ansiosta voimme siten tarjota useita erityyppisiä elektroniikkasovelluksia ja ‑palveluita toteutettavuustutkimuksista pilottitason koetuotantoihin.

 

Painetun elektroniikan pilottiympäristö 

Luo seuraavan sukupolven elektroniikkatuoteita tänään VTT:n maailmanluokan pilotti tuotantoinfrastruktuurin ja palveluiden avulla. Pilottiympäristömme avulla voit kokeilla täysin uusia valmistustapoja vähentäen kaupallisia ja teknisiä riskejä ennen täysin kaupallisen toiminnan aloittamista.

​​​​Painetun elektroniikan pilottiympäristö »

Tarjoamme painettujen älytuotteiden sekä niiden valmistusprosessien kehittämiseen ainutlaatuisen rullalta rullalle -pilotointivalmistusympäristön sekä tutkimus- ja kehityspalveluita.

​ ​​​

OLEDit ja aurinkokennot

Rullalta rullalle -painatus- ja prosessointiteknologiamme tarjoavat korkean tuotantokapasiteetin sekä kustannustehokkaita menetelmiä joustavien orgaanisten valodiodien (OLED) ja aurinkokennojen (OPV) valmistukseen.

​​​​Ohuet ja joustavat aurinkokennot »

Massatuotantoon soveltuvaa rullalta rullalle (R2R)painatusteknologiamme mahdollistavat erittäin ohuiden ja kevyiden joustavien aurinkokennojen valmistamiseen. Niiden koko, muoto ja sähköntuotantokyky ovat täysin räätälöitävissä lopullisen laitteen tarpeisiin.

​ ​​​

​​​​OLED-teknologia »

Uniikki lähestymistapamme OLEDien valmistamiseen edesauttaa suunnittelun vapautta. Painaminen tuotantomenetelmänä tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa kuvioituja, taipuisia valopintoja esimerkiksi mainosnäyttöihin, info-kyltteihin ja valaisimiin.

Esimerkkejä yhteistyöstä kanssamme:

Hyödy kumppanuudesta VTT:n kanssa

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön ainutlaatuisen osaamisemme, kokemuksemme, pilottituotantoympäristön sekä yhteistyöverkostot tuotekehitysprosessin vauhdittamiseksi ja markkinoillepääsyyn nopeuttamiseksi. VTT:llä työskentelee noin 100 painetun älykkyyden asiantuntijaa. Meillä on käytössämme ainutlaatuinen rullalta rullalle -pilottituotantoympäristö. Pystymme tarjoamaan nopeita tuloksia yrityksille, jotka haluavat kehittää uusia painettua älykkyyttä hyödyntäviä tuotteita.

Tarvitsetko tukea yrityksesi T&K-prosessiin?

Ota meihin yhteyttä!

​Rullalta rullalle painettujen orgaanisten aurinkokennojen kehittäminen

Asiakas: Eni S.p.A

Eni on italialainen energiayritys, joka tutkii ja kehittää uusiutuvia energianlähteitä ja aurinkoenergian hyödyntämistä. Eni kehittää orgaanisiin materiaaleihin ja/tai polymeereihin perustuvia aurinkokennoja, -moduuleja ja -paneeleja, joilla voidaan pienentää aurinkosähkön tuotantokustannuksia.

Ratkaisu: VTT toimii Enin tutkimuskumppanina kehitettäessä Enin materiaaleihin perustuvia rullalta-rullalle painettuja orgaanisia aurinkokennoja.

 

Painettua diagnostiikkaa

Asiakas: Orion Diagnostica

Orion Diagnostican Clean Card® PRO on uuden sukupolven hygieniatesti, joka on tarkoitettu siivousprosessien tehokkuuden seurantaan pinnoilla, joilla proteiinikontaminaatio on mahdollinen. Pinnoilla olevat proteiinijäämät kertovat riittämättömästä siivouksesta.

Ratkaisu: Clean Card® PRO on uuden sukupolven nopea ja helppokäyttöinen integroitu testilaite, joka valmistetaan painamalla reagensseja tekstiilille. VTT toimi yhteistyökumppanina tuotekehityksessä, tuotannon siirtämisessä pilottituotantovaiheeseen sekä tuotantoprosessin teknologian siirrossa.

 

Uuden materiaalin rullalta rullalle -käsiteltävyyden testaaminen

Asiakas: Optitune

Optitune tarjoaa vallankumouksellista pinnoiteteknologiaa, jonka avulla voidaan toteuttaa kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä valonhallintaratkaisuja aurinkovoima-, kosketusnäyttö-, elektroniikka- ja rakennusteollisuudelle

Ratkaisu: Optitunen uuden kovapinnoitemateriaalin käsiteltävyys on testattu VTT:n rullalta rullalle -ympäristössä.

 

Uuden prosessin ohjausyksikön testaaminen

Asiakas: Focalspec

Focalspec on kehittänyt uuden on-line topografiamittausmenetelmän, jonka avulla voidaan valvoa ja hallita painetun elektroniikan tuotantoa.

Ratkaisu: Järjestelmä perustuu uudenlaiseen lateraaliseen kromaattiseen kuvantamisteknologiaan (Lateral Chromatic Imaging). Ensimmäinen pilottijärjestelmä on asennettu VTT MAXI rullalta rullalle –pilottilinjalle. Pilottijärjestelmä kerää tietoa erilaisten materiaalien, painettujen toiminnallisuuksien ja prosessien mittaustarpeista.

 

Uusia ratkaisuja painetun elektroniikan mittaukseen ja hallintaan

Asiakas: Asahi Kasei, Offcode ja Coatema

Ratkaisu: Offcode on kehittänyt yhdessä VTT:n kanssa on-line ARCOS21-järjestelmän rekisteröintiä ja laatumittauksia varten.

VTT:n MAXI-linjaa on käytetty testaamaan ja demonstroimaan järjestelmän kykyä havaita luokkaa 10 µm yksityiskohtia lähes 20 µm kohdistustarkkuudella painokerrosten välillä. Erittäin suorituskykyisiä pinnotus- ja laminointituotantolinjoja valmistava Coatema käyttää Offcoden järjestelmää uusissa laitteissaan.

Asahi Kasein huipputarkan syväpainoyksikön suorituskyky on todennettu MAXI-linjalla.