Sign In

Hybridielektroniikka ja 3D-muovituotteet

 

​Yhdistä perinteisen ja painetun elektroniikan edut

Teolliset muotoilijat saavat tulevaisuudessa lisää vapauksia valmistusteknologioiden kehittyessä kohti joustavampaa muotoiluystävällisempää ja edullisempaa elektroniikkaa. Uudet menetelmät tulevat muuttamaan tuotantoprosessit ja mahdollistamaan täysin uudenlaisia tuotteita. Muoviin integroidun elektroniikan sovelluksia voi olla mm. matkapuhelimissa ja sähkölaitteissa, erityisesti kotitalous- ja autoteollisuudessa. Tulevaisuudessa voidaan myös valmistaa uudentyyppisiä valaisu- ja koristetuotteita, joissa käytetään integroituja antureita, valonlähteitä ja valojohtimia.

VTT tutkii aktiivisesti integroitujen ja älykkäiden järjestelmien hyödyntämistä painetussa elektroniikassa ja hybridivalmistuksessa ja tarjoaa niihin liittyviä tutkimus- ja kehityspalveluita. Tutkimuksessa ja palvelutarjonnassa keskitytään valmistusteknologioiden, kuten rullalta rullalle -painotekniikan, ruiskuvalun ja perinteisten kokoonpanomenetelmien yhdistämiseen, jolloin uutta teknologiaa voidaan integroida saumattomasti perinteisiin tuotteisiin suhteellisen alhaisin kustannuksin. Hybriditekniikka yhdistää molempien tekniikoiden parhaat puolet: painettujen ja orgaanisten elektroniikkakomponenttien ainutlaatuisen muodon ja tavanomaisten elektroniikkalaitteiden korkean suorituskyvyn. Kun lisäksi käytetään rullalta rullalle -valmistusmenetelmää joustavien hybridielektroniikan painamisessa, kokoonpanossa ja ylivalussa, on älykkäiden 3D-muovituotteiden kustannuksiltaan kilpailukykyinen valmistus mahdollista. Hybridi- ja ylivaluintegrointitekniikka osana tuotesuunnittelua mahdollistaa:

  • Yksinkertaisemmat tuoterakenteen
  • Pienikokoiset tuotteet 
  • Saumattoman integraation
  • Muotoilun vapauden
  • Yksinkertaisemman valmistuksen arvoketjun

 

VTT:n osaaminen ja resurssit kattavat koko arvoketjun: materiaalit, komponenttien suunnittelun ja toteutuksen, järjestelmäintegraation, prosessinhallinnan, instrumentoinnin sekä pilottituotteiden valmistuksen. Teollisten muotoilijoiden aktiivisen osallistumisen ansiosta nämä kehitysaskeleet johtavat uusiin tuoteideoihin, ja tuotekehittäjät löytävät nopeasti uusia tuotemahdollisuuksia muoviin integroidussa elektroniikassa.

VTT:n ydintarjoama asiakkailleen hybridielektroniikassa ja muovi-integraatioteknologiassa sisältää mm.:

  • Sovelluskohtaiset toteutettavuustutkimukset
  • Valmistus- ja integraatioteknologian tutkimus- ja kehitystyö
  • Tuotteiden konseptisuunnittelu ja nopea prototyypitys